Notifications

Videos

Current Affair | To The Point

(TOTAL 2 VIDEOS)
જૂન-2020 (ભાગ-1)
જૂન-2020 (ભાગ-1)

Conducted On:

22nd Aug 11:59 PM
April 2022 | To The Point Part 1
April 2022 | To The Point Part 1

Conducted On:

14th Apr 04:00 PM

Current Affair | Detail Analysis

(TOTAL 1 VIDEOS)
March - 2022 | Detailed Analysis Part 1
March - 2022 | Detailed Analysis Part 1

Conducted On:

25th Mar 03:40 PM
No ongoing videos at this moment!
No upcoming videos is scheduled!

Reasoning Ability

(TOTAL 19 VIDEOS)
REASONING SESSION 11
REASONING SESSION 11

Conducted On:

10th Jun 01:00 PM

Buy Package

REASONING SESSION 10
REASONING SESSION 10

Conducted On:

8th Jun 01:00 PM

Buy Package

REASONING SESSION 09
REASONING SESSION 09

Conducted On:

6th Jun 01:00 PM

Buy Package

REASONING SESSION 08
REASONING SESSION 08

Conducted On:

5th Jun 01:00 PM

Buy Package

REASONING SESSION 07
REASONING SESSION 07

Conducted On:

4th Jun 01:00 PM

Buy Package

REASONING SESSION 06
REASONING SESSION 06

Conducted On:

3rd Jun 01:00 PM

Buy Package

REASONING SESSION 05
REASONING SESSION 05

Conducted On:

2nd Jun 01:00 PM

Buy Package

Reasoning Session 04
Reasoning Session 04

Conducted On:

1st Jun 01:00 PM

Buy Package

Reasoning Session 03
Reasoning Session 03

Conducted On:

30th May 01:00 PM
Reasoning Session 02
Reasoning Session 02

Conducted On:

29th May 01:00 PM

Buy Package

Reasoning Session 01
Reasoning Session 01

Conducted On:

28th May 01:00 PM

Buy Package

Reasoning Session 008
Reasoning Session 008

Conducted On:

13th Feb 10:30 AM

Buy Package

Reasoning Session 007
Reasoning Session 007

Conducted On:

4th Feb 10:30 AM

Buy Package

Reasoning Session 006
Reasoning Session 006

Conducted On:

3rd Feb 10:30 AM

Buy Package

Reasoning Session 005
Reasoning Session 005

Conducted On:

31st Jan 10:30 AM

Buy Package

Reasoning Session 004
Reasoning Session 004

Conducted On:

30th Jan 10:30 AM

Buy Package

Reasoning Session 003
Reasoning Session 003

Conducted On:

29th Jan 10:30 AM

Buy Package

Reasoning Session 002
Reasoning Session 002

Conducted On:

28th Jan 10:30 AM

Buy Package

Reasoning Session 001
Reasoning Session 001

Conducted On:

27th Jan 10:30 AM

Buy Package

Gujarati Grammar

(TOTAL 7 VIDEOS)
Gujarati Grammar Session 07
Gujarati Grammar Session 07

Conducted On:

14th Feb 10:30 AM

Buy Package

Gujarati Grammar Session 06
Gujarati Grammar Session 06

Conducted On:

12th Feb 10:30 AM

Buy Package

Gujarati Grammar Session 05
Gujarati Grammar Session 05

Conducted On:

11th Feb 10:30 AM

Buy Package

Gujarati Grammar Session 04
Gujarati Grammar Session 04

Conducted On:

10th Feb 10:30 AM

Buy Package

Gujarati Grammar Session 3
Gujarati Grammar Session 3

Conducted On:

7th Feb 10:30 AM

Buy Package

Gujarati Grammar Session 2
Gujarati Grammar Session 2

Conducted On:

6th Feb 10:30 AM

Buy Package

Gujarati Grammar Session 1
Gujarati Grammar Session 1

Conducted On:

5th Feb 10:30 AM

Buy Package

English

(TOTAL 10 VIDEOS)
English Session 10
English Session 10

Conducted On:

28th Feb 10:30 AM

Buy Package

English Session 09
English Session 09

Conducted On:

27th Feb 10:30 AM

Buy Package

English Session 08
English Session 08

Conducted On:

26th Feb 10:30 AM

Buy Package

English Session 07
English Session 07

Conducted On:

25th Feb 10:30 AM

Buy Package

English Session 06
English Session 06

Conducted On:

24th Feb 10:30 AM

Buy Package

English Session 05
English Session 05

Conducted On:

21st Feb 10:30 AM

Buy Package

English Session 04
English Session 04

Conducted On:

20th Feb 10:30 AM

Buy Package

English Session 03
English Session 03

Conducted On:

19th Feb 10:30 AM

Buy Package

English Session 02
English Session 02

Conducted On:

18th Feb 10:30 AM

Buy Package

English Session 01
English Session 01

Conducted On:

17th Feb 10:30 AM

Buy Package

Science

(TOTAL 6 VIDEOS)
General Science Session 006
General Science Session 006

Conducted On:

9th Mar 01:00 PM

Buy Package

General Science Session 005
General Science Session 005

Conducted On:

6th Mar 01:00 PM

Buy Package

General Science Session 004
General Science Session 004

Conducted On:

5th Mar 01:00 PM

Buy Package

General Science Session 003
General Science Session 003

Conducted On:

4th Mar 01:00 PM

Buy Package

General Science Session 002
General Science Session 002

Conducted On:

3rd Mar 01:00 PM

Buy Package

General Science Session 001
General Science Session 001

Conducted On:

2nd Mar 01:00 PM

Buy Package

Maths

(TOTAL 13 VIDEOS)
MATHS SESSION 13
MATHS SESSION 13

Conducted On:

20th Jun 01:00 PM

Buy Package

MATHS SESSION 12
MATHS SESSION 12

Conducted On:

19th Jun 01:00 PM

Buy Package

MATHS SESSION 11
MATHS SESSION 11

Conducted On:

18th Jun 01:00 PM

Buy Package

MATHS SESSION 10
MATHS SESSION 10

Conducted On:

17th Jun 01:00 PM

Buy Package

MATHS SESSION 09
MATHS SESSION 09

Conducted On:

16th Jun 01:00 PM

Buy Package

Maths Session 8
Maths Session 8

Conducted On:

20th Mar 01:00 PM

Buy Package

Maths Session 07
Maths Session 07

Conducted On:

19th Mar 01:00 PM

Buy Package

Maths Session 06
Maths Session 06

Conducted On:

18th Mar 01:00 PM

Buy Package

Maths Sesson 05
Maths Sesson 05

Conducted On:

17th Mar 01:00 PM

Buy Package

Maths Session 04
Maths Session 04

Conducted On:

16th Mar 01:00 PM

Buy Package

Maths Session 03
Maths Session 03

Conducted On:

13th Mar 01:00 PM

Buy Package

Maths Session 02
Maths Session 02

Conducted On:

12th Mar 01:00 PM

Buy Package

Maths Session 1
Maths Session 1

Conducted On:

11th Mar 01:00 PM

Buy Package

Computer

(TOTAL 5 VIDEOS)
COMPUTER SESSION 04
COMPUTER SESSION 04

Conducted On:

15th Jun 01:00 PM

Buy Package

Computer Session 04
Computer Session 04

Conducted On:

15th Jun 01:00 PM

Buy Package

COMPUTER SESSION 03
COMPUTER SESSION 03

Conducted On:

13th Jun 01:00 PM

Buy Package

COMPUTER SESSION 02
COMPUTER SESSION 02

Conducted On:

12th Jun 01:00 PM

Buy Package

COMPUTER SESSION 01
COMPUTER SESSION 01

Conducted On:

11th Jun 01:00 PM

Buy Package

ટુ ધ પોઈન્ટ (વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, કલ્ચર, એવોર્ડ, રમતગમત, અન્ય બાબતો)

(TOTAL 1 VIDEOS)

Conducted On:

24th Aug 11:59 PM

Buy Package

Current Affair | To The Point

(TOTAL 48 VIDEOS)
July 2022 | To The Point Part 2
July 2022 | To The Point Part 2

Conducted On:

8th Jul 04:00 PM

Buy Package

July 2022 | To The Point Part 1
July 2022 | To The Point Part 1

Conducted On:

1st Jul 04:00 PM

Buy Package

June 2022 | To The Point Part 4
June 2022 | To The Point Part 4

Conducted On:

23rd Jun 04:00 PM

Buy Package

June 2022 | To The Point Part 3
June 2022 | To The Point Part 3

Conducted On:

16th Jun 04:00 PM

Buy Package

June 2022 | To The Point Part 2
June 2022 | To The Point Part 2

Conducted On:

9th Jun 04:00 PM

Buy Package

June 2022 | To The Point Part 1
June 2022 | To The Point Part 1

Conducted On:

2nd Jun 04:00 PM

Buy Package

May 2022 | To The Point Part 4
May 2022 | To The Point Part 4

Conducted On:

26th May 04:00 PM

Buy Package

May 2022 | To The Point Part 3
May 2022 | To The Point Part 3

Conducted On:

19th May 04:00 PM

Buy Package

May 2022 | To The Point Part 2
May 2022 | To The Point Part 2

Conducted On:

12th May 04:00 PM

Buy Package

May 2022 | To The Point Part 1
May 2022 | To The Point Part 1

Conducted On:

5th May 04:00 PM

Buy Package

April 2022 | To The Point Part 3
April 2022 | To The Point Part 3

Conducted On:

21st Apr 04:00 PM

Buy Package

April 2022 | To The Point Part 4
April 2022 | To The Point Part 4

Conducted On:

21st Apr 04:00 PM

Buy Package

April 2022 | To The Point Part 2
April 2022 | To The Point Part 2

Conducted On:

14th Apr 04:00 PM

Buy Package

March 2022 | To The Point Part 4
March 2022 | To The Point Part 4

Conducted On:

13th Apr 04:00 PM

Buy Package

March 2022 | To The Point Part 3
March 2022 | To The Point Part 3

Conducted On:

12th Apr 04:00 PM

Buy Package

March 2022 | To The Point Part 2
March 2022 | To The Point Part 2

Conducted On:

22nd Mar 04:00 PM

Buy Package

March 2022 | To The Point Part 1
March 2022 | To The Point Part 1

Conducted On:

22nd Mar 04:00 PM

Buy Package

February 2022 | To The Point Part 4
February 2022 | To The Point Part 4

Conducted On:

15th Mar 04:00 PM

Buy Package

February 2022 | To The Point Part 3
February 2022 | To The Point Part 3

Conducted On:

8th Mar 04:00 PM

Buy Package

February 2022 | To The Point Part 2
February 2022 | To The Point Part 2

Conducted On:

1st Mar 04:00 PM

Buy Package

February 2022 | To The Point Part 1
February 2022 | To The Point Part 1

Conducted On:

22nd Feb 04:00 PM

Buy Package

January 2022 | To The Point Part 3
January 2022 | To The Point Part 3

Conducted On:

15th Feb 04:00 PM

Buy Package

January 2022 | To The Point Part 2
January 2022 | To The Point Part 2

Conducted On:

8th Feb 04:00 PM

Buy Package

January 2022 | To The Point Part 1
January 2022 | To The Point Part 1

Conducted On:

1st Feb 04:00 PM

Buy Package

December 2021 | To The Point Part 4
December 2021 | To The Point Part 4

Conducted On:

25th Jan 04:00 PM

Buy Package

December 2021 | To The Point Part 3
December 2021 | To The Point Part 3

Conducted On:

18th Jan 04:00 PM

Buy Package

December 2021 | To The Point Part 2
December 2021 | To The Point Part 2

Conducted On:

11th Jan 04:00 PM

Buy Package

December 2021 | To The Point Part 1
December 2021 | To The Point Part 1

Conducted On:

1st Jan 04:00 PM

Buy Package

November 2021 | To The Point Part 4
November 2021 | To The Point Part 4

Conducted On:

11th Dec 04:00 PM

Buy Package

November 2021 | To The Point Part 3
November 2021 | To The Point Part 3

Conducted On:

11th Dec 04:00 PM

Buy Package

November 2021 | To The Point Part 2
November 2021 | To The Point Part 2

Conducted On:

4th Dec 04:00 PM

Buy Package

November 2021 | To The Point Part 1
November 2021 | To The Point Part 1

Conducted On:

2nd Dec 04:00 PM

Buy Package

October 2021 | To The Point Part 3
October 2021 | To The Point Part 3

Conducted On:

11th Nov 04:00 PM

Buy Package

October 2021 | To The Point Part 2
October 2021 | To The Point Part 2

Conducted On:

2nd Nov 04:00 PM

Buy Package

October 2021 | To The Point Part 1
October 2021 | To The Point Part 1

Conducted On:

25th Oct 04:00 PM

Buy Package

September - 2021 | To The Point Part 3
September - 2021 | To The Point Part 3

Conducted On:

24th Oct 04:00 PM

Buy Package

September 2021 | To The Point Part 2
September 2021 | To The Point Part 2

Conducted On:

23rd Oct 04:00 PM

Buy Package

September 2021 | To The Point Part 1
September 2021 | To The Point Part 1

Conducted On:

22nd Oct 04:00 PM

Buy Package

September 2021 | To The Point
September 2021 | To The Point

Conducted On:

21st Oct 03:50 PM

Buy Package

August 2021 | To the Point Part 1
August 2021 | To the Point Part 1

Conducted On:

21st Sep 04:00 PM

Buy Package

August 2021 | To the Point Part 2
August 2021 | To the Point Part 2

Conducted On:

21st Sep 03:55 PM

Buy Package

August 2021 | To the Point Part 3
August 2021 | To the Point Part 3

Conducted On:

21st Sep 03:50 PM

Buy Package

May 2021 | To The Point Part-2
May 2021 | To The Point Part-2

Conducted On:

5th Mar 11:59 PM

Buy Package

May 2021 | To The Point Part-1
May 2021 | To The Point Part-1

Conducted On:

4th Mar 11:59 PM

Buy Package

માર્ચ 2021 | To The Point Part 3
માર્ચ 2021 | To The Point Part 3

Conducted On:

3rd Mar 11:59 PM

Buy Package

માર્ચ 2021 | To The Point Part 2
માર્ચ 2021 | To The Point Part 2

Conducted On:

2nd Mar 11:59 PM

Buy Package

માર્ચ 2021 | To The Point Part 1
માર્ચ 2021 | To The Point Part 1

Conducted On:

1st Mar 11:59 PM

Buy Package

જાન્યુઆરી 2021
જાન્યુઆરી 2021

Conducted On:

24th Dec 11:59 PM

Buy Package

Current Affair | Detail Analysis

(TOTAL 43 VIDEOS)
June 2022 | Detailed Analysis Part 2
June 2022 | Detailed Analysis Part 2

Conducted On:

14th Jun 03:40 PM

Buy Package

June 2022 | Detailed Analysis Part 1
June 2022 | Detailed Analysis Part 1

Conducted On:

1st Jun 03:40 PM

Buy Package

May 2022 | Detailed Analysis Part 3
May 2022 | Detailed Analysis Part 3

Conducted On:

16th May 03:40 PM

Buy Package

May 2022 | Detailed Analysis Part 2
May 2022 | Detailed Analysis Part 2

Conducted On:

9th May 03:40 PM

Buy Package

May 2022 | Detailed Analysis Part 1
May 2022 | Detailed Analysis Part 1

Conducted On:

2nd May 03:40 PM

Buy Package

April 2022 | Detailed Analysis Part 3
April 2022 | Detailed Analysis Part 3

Conducted On:

22nd Apr 03:40 PM

Buy Package

April 2022 | Detailed Analysis Part 2
April 2022 | Detailed Analysis Part 2

Conducted On:

15th Apr 03:40 PM

Buy Package

April 2022 | Detailed Analysis Part 1
April 2022 | Detailed Analysis Part 1

Conducted On:

8th Apr 03:40 PM

Buy Package

March - 2022 | Detailed Analysis Part 2
March - 2022 | Detailed Analysis Part 2

Conducted On:

25th Mar 03:40 PM

Buy Package

February - 2022 | Detailed Analysis Part 3
February - 2022 | Detailed Analysis Part 3

Conducted On:

21st Mar 03:40 PM

Buy Package

February - 2022 | Detailed Analysis Part 2
February - 2022 | Detailed Analysis Part 2

Conducted On:

17th Mar 03:40 PM

Buy Package

March - 2022 | Detailed Analysis Part 3
March - 2022 | Detailed Analysis Part 3

Conducted On:

14th Mar 03:40 PM

Buy Package

February - 2022 | Detailed Analysis Part 1
February - 2022 | Detailed Analysis Part 1

Conducted On:

10th Mar 03:40 PM

Buy Package

January - 2022 | Detailed Analysis Part 3
January - 2022 | Detailed Analysis Part 3

Conducted On:

5th Feb 11:59 PM

Buy Package

January - 2022 | Detailed Analysis Part 2
January - 2022 | Detailed Analysis Part 2

Conducted On:

29th Jan 11:59 PM

Buy Package

January - 2022 | Detailed Analysis Part 1
January - 2022 | Detailed Analysis Part 1

Conducted On:

22nd Jan 11:59 PM

Buy Package

December - 2021 | Detailed Analysis Part 2
December - 2021 | Detailed Analysis Part 2

Conducted On:

15th Jan 11:59 PM

Buy Package

December - 2021 | Detailed Analysis Part 1
December - 2021 | Detailed Analysis Part 1

Conducted On:

8th Jan 11:59 PM

Buy Package

November - 2021 | Detailed Analysis Part 2
November - 2021 | Detailed Analysis Part 2

Conducted On:

1st Jan 11:59 PM

Buy Package

November - 2021 | Detailed Analysis Part 1
November - 2021 | Detailed Analysis Part 1

Conducted On:

15th Dec 11:59 PM

Buy Package

October - 2021 | Detailed Analysis Part 2
October - 2021 | Detailed Analysis Part 2

Conducted On:

15th Nov 11:59 PM

Buy Package

October - 2021 | Detailed Analysis Part 1
October - 2021 | Detailed Analysis Part 1

Conducted On:

15th Nov 11:59 PM

Buy Package

September - 2021 | Detailed Analysis Part 2
September - 2021 | Detailed Analysis Part 2

Conducted On:

29th Sep 11:59 PM

Buy Package

September - 2021 | Detailed Analysis Part 1
September - 2021 | Detailed Analysis Part 1

Conducted On:

27th Sep 11:59 PM

Buy Package

August 2021 detailed analysis (part 1)
August 2021 detailed analysis (part 1)

Conducted On:

21st Apr 11:59 PM

Buy Package

August 2021 detailed analysis (part 2)
August 2021 detailed analysis (part 2)

Conducted On:

21st Apr 11:50 PM

Buy Package

August 2021 detailed analysis (part 3)
August 2021 detailed analysis (part 3)

Conducted On:

21st Apr 11:45 PM

Buy Package

August 2021 detailed analysis (part 4)
August 2021 detailed analysis (part 4)

Conducted On:

21st Apr 11:40 PM

Buy Package

August 2021 detailed analysis (part 5)
August 2021 detailed analysis (part 5)

Conducted On:

21st Apr 11:35 PM

Buy Package

August 2021 detailed analysis (part 6)
August 2021 detailed analysis (part 6)

Conducted On:

21st Apr 11:30 PM

Buy Package

June July 2021 Detailed analysis Part-1
June July 2021 Detailed analysis Part-1

Conducted On:

21st Apr 09:55 PM

Buy Package

June July  2021 Detailed analysis Part-2
June July 2021 Detailed analysis Part-2

Conducted On:

21st Apr 09:50 PM

Buy Package

April-2021 Detailed analysis  Part-1
April-2021 Detailed analysis Part-1

Conducted On:

21st Apr 09:30 PM

Buy Package

April-2021 Detailed analysis  Part-2 (A)
April-2021 Detailed analysis Part-2 (A)

Conducted On:

21st Apr 09:25 PM

Buy Package

April-2021 Detailed analysis  Part-2 (B)
April-2021 Detailed analysis Part-2 (B)

Conducted On:

21st Apr 09:20 PM

Buy Package

April-2021 Detailed analysis  Part-3 (A)
April-2021 Detailed analysis Part-3 (A)

Conducted On:

21st Apr 09:15 PM

Buy Package

April-2021 Detailed analysis  Part-3 - (B)
April-2021 Detailed analysis Part-3 - (B)

Conducted On:

21st Apr 09:10 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-1
ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-1

Conducted On:

25th Feb 11:54 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-2
ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-2

Conducted On:

25th Feb 11:45 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-3
ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-3

Conducted On:

25th Feb 11:35 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-4
ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-4

Conducted On:

25th Feb 11:25 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-5
ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-5

Conducted On:

25th Feb 11:15 PM

Buy Package

જાન્યુઆરી -2021 (Detailed Analysis)
જાન્યુઆરી -2021 (Detailed Analysis)

Conducted On:

24th Feb 11:59 PM

Buy Package

Tests

All India Test

(1 Total Tests)

Computer Unit Test - 1

30 Questions
30 Marks
30 Minutes
1 Attempts available
Score: - -

All India Test

(7 Total Tests)

August Current Affair (Test - 2)

20 Questions
20 Marks
20 Minutes
1 Attempts available
Score: - -

Computer Unit Test - 2

30 Questions
30 Marks
30 Minutes
1 Attempts available
Score: - -

Computer Unit Test - 3

30 Questions
30 Marks
30 Minutes
1 Attempts available
Score: - -

English Unit Test - 1

30 Questions
30 Marks
30 Minutes
1 Attempts available
Score: - -

English Unit Test - 2

30 Questions
30 Marks
30 Minutes
1 Attempts available
Score: - -

English Unit Test - 3

30 Questions
30 Marks
30 Minutes
1 Attempts available
Score: - -

English Unit Test - 4

30 Questions
30 Marks
30 Minutes
1 Attempts available
Score: - -
Please buy Plans / Packages to get more tests!
You have not attempted any test yet.
StudyMaterials

All Materials (Total 11)

Reasoning

Buy Now

Computer

Buy Now

Science (Vidhyut Sahayak)

Buy Now

Maths

Buy Now

Reasoning

Buy Now

Gujarati (Vidhyut Sahayak)

Buy Now

ડિટેલ્સ એનાલિસિસ, પોલિટિક્સ, ઈકોનોમી, I.R, યોજનાઓ અન્ય બાબતો.

Buy Now

(ટુ ધ પોઈન્ટ (પોલિટિક્સ, ઈકોનોમી, I.R, યોજનાઓ અન્ય બાબતો)

Buy Now

Current Affair | Detail Analysis

Buy Now

Current Affair | To The Point

Buy Now

English

Buy Now

Plans & Packages

VIDHYUT SAHAYAK(Jr.CLERK) ONLINE BATCH 9

₹ 6,000 /-

27 જાન્યુઆરીથી શરુ

110+ કલાકનું કોચિંગ

330+ વ્યુઇન્ગ અવર

કુલ 7 વિષય

સ્ટડી મટીરિયલ્સ (8 પુસ્તકો)

લાઈવ ચેટ બોક્સ

PDF મટીરીયલ (ક્લાસ નોટ)

25 ઓનલાઈન યુનિટ ટેસ્ટ

3 મોક ટેસ્ટ( લિબર્ટીના નજીકના સેન્ટર પર)

લાઈવ/રેકોડેડ લેકચર

Enrollment closed on 22nd May 2020

Scroll to Top
Contact us:

Address:-LIBERTY HOUSE, Opp. Sales India,Income-Tax, Ashram Road,AHMEDABAD,GUJARAT-380009

All Rights Reserved Liberty Career Academy