Videos

History

(TOTAL 3 VIDEOS)
HISTORY SESSION 23
HISTORY SESSION 23

Conducted On:

25th Jun 08:00 AM
History Session 02
History Session 02

Conducted On:

27th Jan 11:21 AM
History Session 01
History Session 01

Conducted On:

27th Jan 11:21 AM

Economics

(TOTAL 2 VIDEOS)
Economics Session 02
Economics Session 02

Conducted On:

29th Jul 12:00 AM
Economics session 01
Economics session 01

Conducted On:

30th Jul 04:58 PM

Polity

(TOTAL 2 VIDEOS)
Polity Session 02
Polity Session 02

Conducted On:

11th Mar 06:58 PM
Polity Session 01
Polity Session 01

Conducted On:

9th Mar 12:18 PM

Reasoning

(TOTAL 2 VIDEOS)
Reasoning Session 01
Reasoning Session 01

Conducted On:

10th Feb 10:35 PM
Reasoning Session 02
Reasoning Session 02

Conducted On:

10th Feb 10:36 PM

Maths

(TOTAL 4 VIDEOS)
Maths Session 03
Maths Session 03

Conducted On:

6th Mar 05:29 PM
Maths Session 02
Maths Session 02

Conducted On:

31st Jan 02:28 PM
Maths Session 01
Maths Session 01

Conducted On:

31st Jan 02:27 PM
Maths Session 01 (part-1)
Maths Session 01 (part-1)

Conducted On:

31st Jan 02:27 PM

Panchyati Raj

(TOTAL 2 VIDEOS)
Panchayati Raj Session 01
Panchayati Raj Session 01

Conducted On:

4th Mar 06:56 AM
Panchayati Raj Session 02 (part 1)
Panchayati Raj Session 02 (part 1)

Conducted On:

4th Mar 06:56 AM

Science

(TOTAL 2 VIDEOS)
Science and Technology Session 01
Science and Technology Session 01

Conducted On:

3rd Jan 06:12 PM
Science and Technology Session 02
Science and Technology Session 02

Conducted On:

6th Jan 05:57 AM

Geography

(TOTAL 2 VIDEOS)
Geography Session 02
Geography Session 02

Conducted On:

17th Jan 02:37 AM
Geography Session 01
Geography Session 01

Conducted On:

17th Jan 02:36 AM

ટુ ધ પોઈન્ટ(પોલિટિક્સ, એકોનોમિક્સ, IR, યોજનાઓ, અન્ય બાબતો)

(TOTAL 1 VIDEOS)
જૂન-2020 (ભાગ-1)
જૂન-2020 (ભાગ-1)

Conducted On:

22nd Aug 11:59 PM

ડિટેલ્ડ એનાલીસીસ (વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, કલ્ચર, એવોર્ડ, રમતગમત, અન્ય બાબતો)

(TOTAL 1 VIDEOS)
સપ્ટેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1
સપ્ટેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1

Conducted On:

19th Sep 11:59 PM

ટુ ધ પોઈન્ટ (વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, કલ્ચર, એવોર્ડ, રમતગમત, અન્ય બાબતો)

(TOTAL 1 VIDEOS)
સપ્ટેમ્બર-2020 (ભાગ-1)
સપ્ટેમ્બર-2020 (ભાગ-1)

Conducted On:

15th Sep 11:59 PM

ડિટેલ્ડ એનાલિસિસ(પોલિટિક્સ, એકોનોમિક્સ,I.R, યોજનાઓ, અન્ય બાબતો)

(TOTAL 1 VIDEOS)
સપ્ટેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1
સપ્ટેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1

Conducted On:

22nd Sep 11:59 PM
No ongoing videos at this moment!
No upcoming videos is scheduled!

History

(TOTAL 22 VIDEOS)
History Session 23
History Session 23

Conducted On:

24th Jun 04:53 PM

Buy Package

History Session 22
History Session 22

Conducted On:

8th Feb 04:37 AM

Buy Package

History Session 21
History Session 21

Conducted On:

8th Feb 04:36 AM

Buy Package

History Session 20
History Session 20

Conducted On:

6th Feb 01:34 AM

Buy Package

History Session 19
History Session 19

Conducted On:

6th Feb 01:31 AM

Buy Package

History Session 18
History Session 18

Conducted On:

5th Feb 04:56 AM

Buy Package

History Session 17
History Session 17

Conducted On:

5th Feb 01:54 AM

Buy Package

History Session 16
History Session 16

Conducted On:

4th Feb 03:18 AM

Buy Package

History Session 15
History Session 15

Conducted On:

4th Feb 03:09 AM

Buy Package

History Session 14
History Session 14

Conducted On:

3rd Feb 12:07 AM

Buy Package

History Session 13
History Session 13

Conducted On:

3rd Feb 12:07 AM

Buy Package

History Session 12
History Session 12

Conducted On:

1st Feb 03:43 AM

Buy Package

History Session 11
History Session 11

Conducted On:

1st Feb 12:42 AM

Buy Package

History Session 08
History Session 08

Conducted On:

31st Jan 08:45 AM

Buy Package

History Session 10
History Session 10

Conducted On:

31st Jan 02:47 AM

Buy Package

History Session 09
History Session 09

Conducted On:

31st Jan 02:45 AM

Buy Package

History Session 07
History Session 07

Conducted On:

30th Jan 12:00 AM

Buy Package

History Session 05
History Session 05

Conducted On:

29th Jan 12:00 AM

Buy Package

History Session 06
History Session 06

Conducted On:

29th Jan 12:00 AM

Buy Package

History Session 03 (part 2)
History Session 03 (part 2)

Conducted On:

27th Jan 11:44 AM

Buy Package

History Session 03
History Session 03

Conducted On:

27th Jan 11:44 AM

Buy Package

History Session 04
History Session 04

Conducted On:

27th Jan 12:00 AM

Buy Package

Polity

(TOTAL 15 VIDEOS)
Polity Session 16
Polity Session 16

Conducted On:

27th May 01:00 PM

Buy Package

Polity Session 15
Polity Session 15

Conducted On:

26th May 05:20 PM

Buy Package

Polity Session 18
Polity Session 18

Conducted On:

26th May 12:22 PM

Buy Package

Polity Session 14
Polity Session 14

Conducted On:

25th May 02:11 PM

Buy Package

Polity Session 13
Polity Session 13

Conducted On:

19th Mar 01:59 PM

Buy Package

Polity Session 12
Polity Session 12

Conducted On:

18th Mar 12:33 PM

Buy Package

Polity Session 11
Polity Session 11

Conducted On:

17th Mar 02:58 PM

Buy Package

Polity Session 10
Polity Session 10

Conducted On:

16th Mar 06:56 AM

Buy Package

Polity Session 09
Polity Session 09

Conducted On:

16th Mar 06:55 AM

Buy Package

Polity Session 08
Polity Session 08

Conducted On:

13th Mar 12:11 AM

Buy Package

Polity Session 07
Polity Session 07

Conducted On:

13th Mar 12:10 AM

Buy Package

Polity Session 06
Polity Session 06

Conducted On:

12th Mar 10:15 AM

Buy Package

Polity Session 05
Polity Session 05

Conducted On:

12th Mar 10:11 AM

Buy Package

Polity Session 04
Polity Session 04

Conducted On:

11th Mar 10:47 AM

Buy Package

Polity Session 03
Polity Session 03

Conducted On:

11th Mar 10:47 AM

Buy Package

Science

(TOTAL 8 VIDEOS)
Science and Technology Session 08
Science and Technology Session 08

Conducted On:

16th Jan 07:54 PM

Buy Package

Science and Technology Session 09
Science and Technology Session 09

Conducted On:

16th Jan 01:06 PM

Buy Package

Science and Technology Session 07
Science and Technology Session 07

Conducted On:

13th Jan 08:01 PM

Buy Package

Science and Technology Session 07 (part 1)
Science and Technology Session 07 (part 1)

Conducted On:

13th Jan 08:01 PM

Buy Package

Science and Technology Session 06
Science and Technology Session 06

Conducted On:

10th Jan 12:07 PM

Buy Package

Science and Technology Session 05
Science and Technology Session 05

Conducted On:

9th Jan 10:19 PM

Buy Package

Science and Technology Session 04
Science and Technology Session 04

Conducted On:

8th Jan 01:15 PM

Buy Package

Science and Technology Session 03
Science and Technology Session 03

Conducted On:

7th Jan 12:59 PM

Buy Package

Economics

(TOTAL 21 VIDEOS)
Economics Session 17
Economics Session 17

Conducted On:

24th Mar 07:34 PM

Buy Package

Economics Session 21
Economics Session 21

Conducted On:

6th Mar 05:31 PM

Buy Package

Economics Session 21
Economics Session 21

Conducted On:

6th Mar 05:31 AM

Buy Package

Economics Session 20
Economics Session 20

Conducted On:

28th Feb 05:59 AM

Buy Package

Economics Session 19
Economics Session 19

Conducted On:

28th Feb 05:56 AM

Buy Package

Economics Session 18
Economics Session 18

Conducted On:

28th Feb 05:48 AM

Buy Package

Economics Session 16
Economics Session 16

Conducted On:

21st Feb 11:36 PM

Buy Package

Economics Session 15
Economics Session 15

Conducted On:

21st Feb 11:36 PM

Buy Package

Economics Session 14
Economics Session 14

Conducted On:

21st Feb 11:33 PM

Buy Package

Economics Session 13
Economics Session 13

Conducted On:

21st Feb 11:32 PM

Buy Package

Economics Session 12
Economics Session 12

Conducted On:

14th Feb 02:34 PM

Buy Package

Economics Session 11
Economics Session 11

Conducted On:

14th Feb 02:18 PM

Buy Package

Economics Session 10
Economics Session 10

Conducted On:

14th Feb 02:17 PM

Buy Package

Economics Session 09
Economics Session 09

Conducted On:

14th Feb 02:15 AM

Buy Package

Economics Session 08
Economics Session 08

Conducted On:

8th Feb 10:30 PM

Buy Package

Economics Session 07
Economics Session 07

Conducted On:

8th Feb 10:30 PM

Buy Package

Economics Session 06
Economics Session 06

Conducted On:

7th Feb 04:54 PM

Buy Package

Economics Session 05
Economics Session 05

Conducted On:

7th Feb 04:52 PM

Buy Package

Economics Session 03
Economics Session 03

Conducted On:

24th Jan 04:51 PM

Buy Package

Economics Session 04 (part 02)
Economics Session 04 (part 02)

Conducted On:

24th Jan 11:57 AM

Buy Package

Economics Session 04
Economics Session 04

Conducted On:

24th Jan 12:00 AM

Buy Package

Geography

(TOTAL 24 VIDEOS)
Geography Session - 11
Geography Session - 11

Conducted On:

5th May 12:00 AM

Buy Package

Geography Session - 11 (Part - 1)
Geography Session - 11 (Part - 1)

Conducted On:

1st May 12:00 AM

Buy Package

Geography (પૃથ્વીની પરિક્રમા)
Geography (પૃથ્વીની પરિક્રમા)

Conducted On:

2nd Apr 02:50 PM

Buy Package

Geography (સૌર મંડળ)
Geography (સૌર મંડળ)

Conducted On:

1st Apr 12:00 AM

Buy Package

Geography Session 20
Geography Session 20

Conducted On:

16th Mar 03:26 PM

Buy Package

Geography Session 21
Geography Session 21

Conducted On:

16th Mar 03:28 AM

Buy Package

Geography Session 19
Geography Session 19

Conducted On:

2nd Mar 11:29 AM

Buy Package

Geography Session 18
Geography Session 18

Conducted On:

2nd Mar 11:27 AM

Buy Package

Geography Session 17
Geography Session 17

Conducted On:

28th Feb 06:14 AM

Buy Package

Geography Session 16 (part 1)
Geography Session 16 (part 1)

Conducted On:

28th Feb 06:11 AM

Buy Package

Geography Session 16 (part 2)
Geography Session 16 (part 2)

Conducted On:

28th Feb 06:11 AM

Buy Package

Geography Session 16 (part 3)
Geography Session 16 (part 3)

Conducted On:

28th Feb 06:11 AM

Buy Package

Geography Session 14
Geography Session 14

Conducted On:

25th Jan 10:49 AM

Buy Package

Geography Session 13
Geography Session 13

Conducted On:

25th Jan 10:48 AM

Buy Package

Geography Session 10
Geography Session 10

Conducted On:

23rd Jan 07:20 AM

Buy Package

Geography Session 10 (part 1)
Geography Session 10 (part 1)

Conducted On:

23rd Jan 07:20 AM

Buy Package

Geography Session 12
Geography Session 12

Conducted On:

23rd Jan 03:17 AM

Buy Package

Geography Session 09
Geography Session 09

Conducted On:

21st Jan 02:13 AM

Buy Package

Geography Session 08
Geography Session 08

Conducted On:

17th Jan 03:35 AM

Buy Package

Geography Session 07
Geography Session 07

Conducted On:

17th Jan 03:34 AM

Buy Package

Geography Session 06
Geography Session 06

Conducted On:

17th Jan 02:47 AM

Buy Package

Geography Session 05
Geography Session 05

Conducted On:

17th Jan 02:47 AM

Buy Package

Geography Session 04
Geography Session 04

Conducted On:

17th Jan 02:42 AM

Buy Package

Geography Session 03
Geography Session 03

Conducted On:

17th Jan 02:38 AM

Buy Package

Reasoning

(TOTAL 13 VIDEOS)
Reasoning Session 14
Reasoning Session 14

Conducted On:

18th Feb 01:09 PM

Buy Package

Reasoning Session 13
Reasoning Session 13

Conducted On:

18th Feb 01:09 PM

Buy Package

Reasoning Session 12
Reasoning Session 12

Conducted On:

17th Feb 05:22 PM

Buy Package

Reasoning Session 11
Reasoning Session 11

Conducted On:

17th Feb 03:21 PM

Buy Package

Reasoning Session 10 (part 1)
Reasoning Session 10 (part 1)

Conducted On:

15th Feb 05:24 PM

Buy Package

Reasoning Session 10
Reasoning Session 10

Conducted On:

15th Feb 05:24 PM

Buy Package

Reasoning Session 09
Reasoning Session 09

Conducted On:

15th Feb 05:23 PM

Buy Package

Reasoning Session 08
Reasoning Session 08

Conducted On:

12th Feb 11:22 PM

Buy Package

Reasoning Session 07
Reasoning Session 07

Conducted On:

12th Feb 11:21 PM

Buy Package

Reasoning Session 06
Reasoning Session 06

Conducted On:

12th Feb 10:51 PM

Buy Package

Reasoning Session 05
Reasoning Session 05

Conducted On:

12th Feb 10:50 PM

Buy Package

Reasoning Session 04
Reasoning Session 04

Conducted On:

11th Feb 10:51 PM

Buy Package

Reasoning Session 03
Reasoning Session 03

Conducted On:

11th Feb 10:50 PM

Buy Package

Maths

(TOTAL 17 VIDEOS)
Maths Session 16 (part 1)
Maths Session 16 (part 1)

Conducted On:

26th Jun 04:40 PM

Buy Package

Maths Session 16
Maths Session 16

Conducted On:

26th Jun 04:40 PM

Buy Package

Maths Session 14
Maths Session 14

Conducted On:

25th Jun 11:00 PM

Buy Package

Maths Session 15
Maths Session 15

Conducted On:

25th Jun 01:11 PM

Buy Package

Maths Session (part 1)
Maths Session (part 1)

Conducted On:

25th Jun 01:11 PM

Buy Package

Maths Session 13
Maths Session 13

Conducted On:

19th Mar 02:03 PM

Buy Package

Maths Session 12
Maths Session 12

Conducted On:

18th Mar 12:34 PM

Buy Package

Maths Session 11
Maths Session 11

Conducted On:

17th Mar 02:58 PM

Buy Package

Maths Session 11
Maths Session 11

Conducted On:

17th Mar 02:58 AM

Buy Package

Maths Session 10
Maths Session 10

Conducted On:

13th Mar 04:04 PM

Buy Package

Maths Session 09
Maths Session 09

Conducted On:

13th Mar 04:03 PM

Buy Package

Maths Session 08
Maths Session 08

Conducted On:

6th Mar 05:36 PM

Buy Package

Maths Session 07
Maths Session 07

Conducted On:

6th Mar 05:35 PM

Buy Package

Maths Session 05
Maths Session 05

Conducted On:

6th Mar 05:30 PM

Buy Package

Maths Session 06
Maths Session 06

Conducted On:

6th Mar 05:30 PM

Buy Package

Maths Session 04
Maths Session 04

Conducted On:

6th Mar 05:29 PM

Buy Package

Maths Session 03
Maths Session 03

Conducted On:

6th Mar 05:29 PM

Buy Package

Panchyati Raj

(TOTAL 5 VIDEOS)
Panchayati Raj Session 05 (Part 1)
Panchayati Raj Session 05 (Part 1)

Conducted On:

5th Mar 11:46 AM

Buy Package

Panchayati Raj Session 05 (part 2)
Panchayati Raj Session 05 (part 2)

Conducted On:

5th Mar 11:46 AM

Buy Package

Panchayati Raj Session 02 (part 2)
Panchayati Raj Session 02 (part 2)

Conducted On:

4th Mar 06:56 AM

Buy Package

Panchayati Raj Session 03
Panchayati Raj Session 03

Conducted On:

4th Mar 12:07 AM

Buy Package

Panchayati Raj Session 04
Panchayati Raj Session 04

Conducted On:

4th Mar 12:07 AM

Buy Package

Culture

(TOTAL 13 VIDEOS)
Culture Session 12
Culture Session 12

Conducted On:

28th Feb 07:07 PM

Buy Package

Culture Session 11
Culture Session 11

Conducted On:

28th Feb 07:04 PM

Buy Package

Culture Session 11 (part 1)
Culture Session 11 (part 1)

Conducted On:

28th Feb 07:04 PM

Buy Package

Culture Session 10
Culture Session 10

Conducted On:

27th Feb 08:35 PM

Buy Package

Culture Session 09
Culture Session 09

Conducted On:

27th Feb 07:10 PM

Buy Package

Culture Session 08
Culture Session 08

Conducted On:

24th Feb 11:17 PM

Buy Package

Culture Session 07
Culture Session 07

Conducted On:

24th Feb 11:16 PM

Buy Package

Culture Session 06
Culture Session 06

Conducted On:

24th Feb 08:34 PM

Buy Package

Culture Session 05
Culture Session 05

Conducted On:

24th Feb 07:00 PM

Buy Package

Culture Session 04
Culture Session 04

Conducted On:

19th Feb 11:59 PM

Buy Package

Culture Session 03
Culture Session 03

Conducted On:

19th Feb 11:56 PM

Buy Package

Culture Session 02
Culture Session 02

Conducted On:

19th Feb 11:39 PM

Buy Package

Culture Session 01
Culture Session 01

Conducted On:

19th Feb 11:37 PM

Buy Package

ટુ ધ પોઈન્ટ(પોલિટિક્સ, એકોનોમિક્સ, IR, યોજનાઓ, અન્ય બાબતો)

(TOTAL 12 VIDEOS)
નવેમ્બર-2020(ભાગ-1)
નવેમ્બર-2020(ભાગ-1)

Conducted On:

1st Jan 11:59 PM

Buy Package

નવેમ્બર-2020(ભાગ-2)
નવેમ્બર-2020(ભાગ-2)

Conducted On:

1st Jan 11:27 PM

Buy Package

ઓક્ટોબર-2020 (ભાગ-2)
ઓક્ટોબર-2020 (ભાગ-2)

Conducted On:

3rd Dec 11:59 PM

Buy Package

ઓક્ટોબર-2020 (ભાગ-1)
ઓક્ટોબર-2020 (ભાગ-1)

Conducted On:

11th Nov 11:59 PM

Buy Package

સપ્ટેમ્બર-2020
સપ્ટેમ્બર-2020

Conducted On:

7th Oct 11:59 PM

Buy Package

જુન-2020 (ભાગ-1)
જુન-2020 (ભાગ-1)

Conducted On:

23rd Aug 11:59 PM

Buy Package

જુન-2020 (ભાગ-2)
જુન-2020 (ભાગ-2)

Conducted On:

23rd Aug 11:30 PM

Buy Package

જૂન-2020 (ભાગ-2)
જૂન-2020 (ભાગ-2)

Conducted On:

22nd Aug 11:30 PM

Buy Package

એપ્રિલ-2020 (ભાગ-1)
એપ્રિલ-2020 (ભાગ-1)

Conducted On:

21st Aug 11:59 PM

Buy Package

એપ્રિલ-2020 (ભાગ-2)
એપ્રિલ-2020 (ભાગ-2)

Conducted On:

21st Aug 11:30 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી-2020
ફેબ્રુઆરી-2020

Conducted On:

20th Aug 11:59 PM

Buy Package

જાન્યુઆરી-2020
જાન્યુઆરી-2020

Conducted On:

19th Aug 11:59 PM

ટુ ધ પોઈન્ટ (વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, કલ્ચર, એવોર્ડ, રમતગમત, અન્ય બાબતો)

(TOTAL 34 VIDEOS)
September 2021 | To The Point Part 1
September 2021 | To The Point Part 1

Conducted On:

21st Oct 03:50 PM

Buy Package

August 2021 - To the Point Part 1
August 2021 - To the Point Part 1

Conducted On:

21st Sep 04:00 PM

Buy Package

August 2021 - To the Point Part 2
August 2021 - To the Point Part 2

Conducted On:

21st Sep 03:55 PM

Buy Package

August 2021 - To the Point Part 3
August 2021 - To the Point Part 3

Conducted On:

21st Sep 03:50 PM

Buy Package

May 2021 to the point-Part-2
May 2021 to the point-Part-2

Conducted On:

5th Mar 11:59 PM

Buy Package

May 2021 to the point-Part-1
May 2021 to the point-Part-1

Conducted On:

4th Mar 11:59 PM

Buy Package

માર્ચ 2021 (TO THE POINT) part-3
માર્ચ 2021 (TO THE POINT) part-3

Conducted On:

3rd Mar 11:59 PM

Buy Package

માર્ચ 2021 (TO THE POINT) part-2
માર્ચ 2021 (TO THE POINT) part-2

Conducted On:

2nd Mar 11:59 PM

Buy Package

માર્ચ 2021 (TO THE POINT) part-1
માર્ચ 2021 (TO THE POINT) part-1

Conducted On:

1st Mar 11:59 PM

Buy Package

જાન્યુઆરી 2021
જાન્યુઆરી 2021

Conducted On:

24th Dec 11:59 PM

Buy Package

ડિસેમ્બર -2020
ડિસેમ્બર -2020

Conducted On:

23rd Dec 11:59 PM

Buy Package

નવેમ્બર-2020
નવેમ્બર-2020

Conducted On:

17th Dec 11:59 PM

Buy Package

ઓક્ટોબર-2020 (ભાગ-3)
ઓક્ટોબર-2020 (ભાગ-3)

Conducted On:

19th Nov 11:30 PM

Buy Package

ઓક્ટોબર-2020 (ભાગ-1)
ઓક્ટોબર-2020 (ભાગ-1)

Conducted On:

17th Oct 11:59 PM

Buy Package

ઓક્ટોબર-2020 (ભાગ-2)
ઓક્ટોબર-2020 (ભાગ-2)

Conducted On:

17th Oct 11:30 PM

Buy Package

સપ્ટેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2
સપ્ટેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2

Conducted On:

19th Sep 11:30 PM

Buy Package

સપ્ટેમ્બર-2020 (ભાગ-2)
સપ્ટેમ્બર-2020 (ભાગ-2)

Conducted On:

15th Sep 11:30 PM

Buy Package

ઓગસ્ટ-2020
ઓગસ્ટ-2020

Conducted On:

25th Aug 11:59 PM

Buy Package

જુલાઈ-2020 (ભાગ-1)
જુલાઈ-2020 (ભાગ-1)

Conducted On:

24th Aug 11:59 PM

Buy Package

જુલાઈ-2020 (ભાગ-2)
જુલાઈ-2020 (ભાગ-2)

Conducted On:

24th Aug 11:30 PM

Buy Package

જુન-2020 (ભાગ-1)
જુન-2020 (ભાગ-1)

Conducted On:

23rd Aug 11:59 PM

Buy Package

જુન-2020 (ભાગ-2)
જુન-2020 (ભાગ-2)

Conducted On:

23rd Aug 11:30 PM

Buy Package

જુન-2020 (ભાગ-3)
જુન-2020 (ભાગ-3)

Conducted On:

23rd Aug 11:00 PM

Buy Package

જુન-2020 (ભાગ-4)
જુન-2020 (ભાગ-4)

Conducted On:

23rd Aug 10:31 PM

Buy Package

મે-2020 (ભાગ-1)
મે-2020 (ભાગ-1)

Conducted On:

22nd Aug 11:59 PM

Buy Package

મે-2020 (ભાગ-2)
મે-2020 (ભાગ-2)

Conducted On:

22nd Aug 11:35 PM

Buy Package

મે-2020 (ભાગ-3)
મે-2020 (ભાગ-3)

Conducted On:

22nd Aug 11:00 PM

Buy Package

એપ્રિલ-2020 (ભાગ-1)
એપ્રિલ-2020 (ભાગ-1)

Conducted On:

21st Aug 11:59 PM

Buy Package

માર્ચ-2020 (ભાગ-1)
માર્ચ-2020 (ભાગ-1)

Conducted On:

21st Aug 11:59 PM

Buy Package

એપ્રિલ-2020 (ભાગ-2)
એપ્રિલ-2020 (ભાગ-2)

Conducted On:

21st Aug 11:30 PM

Buy Package

માર્ચ-2020 (ભાગ-2)
માર્ચ-2020 (ભાગ-2)

Conducted On:

21st Aug 11:30 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી-2020 (ભાગ-1)
ફેબ્રુઆરી-2020 (ભાગ-1)

Conducted On:

20th Aug 11:59 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી-2020 (ભાગ-2)
ફેબ્રુઆરી-2020 (ભાગ-2)

Conducted On:

20th Aug 11:30 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી-2020 (ભાગ-3)
ફેબ્રુઆરી-2020 (ભાગ-3)

Conducted On:

20th Aug 11:00 PM

Buy Package

ડિટેલ્ડ એનાલિસિસ(પોલિટિક્સ, એકોનોમિક્સ,I.R, યોજનાઓ, અન્ય બાબતો)

(TOTAL 12 VIDEOS)
નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis)
નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis)

Conducted On:

1st Feb 10:00 PM

Buy Package

ઓક્ટોબર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1
ઓક્ટોબર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1

Conducted On:

1st Dec 11:00 PM

Buy Package

ઓક્ટોબર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2
ઓક્ટોબર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2

Conducted On:

1st Dec 10:30 PM

Buy Package

જાન્યુઆરી-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2
જાન્યુઆરી-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2

Conducted On:

15th Sep 11:30 PM
જુલાઈ-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1
જુલાઈ-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1

Conducted On:

24th Aug 11:59 PM

Buy Package

જુલાઈ-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2
જુલાઈ-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2

Conducted On:

24th Aug 11:30 PM

Buy Package

જુન-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1
જુન-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1

Conducted On:

23rd Aug 11:57 PM

Buy Package

જુન-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2
જુન-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2

Conducted On:

23rd Aug 10:30 PM

Buy Package

મે-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1
મે-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1

Conducted On:

22nd Aug 11:59 PM

Buy Package

મે-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2
મે-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2

Conducted On:

22nd Aug 11:30 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1
ફેબ્રુઆરી-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1

Conducted On:

20th Aug 11:59 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2
ફેબ્રુઆરી-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2

Conducted On:

20th Aug 11:30 PM

Buy Package

ડિટેલ્ડ એનાલીસીસ (વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, કલ્ચર, એવોર્ડ, રમતગમત, અન્ય બાબતો)

(TOTAL 40 VIDEOS)
August 2021 detailed analysis (part 1)
August 2021 detailed analysis (part 1)

Conducted On:

21st Apr 11:59 PM

Buy Package

August 2021 detailed analysis (part 2)
August 2021 detailed analysis (part 2)

Conducted On:

21st Apr 11:50 PM

Buy Package

August 2021 detailed analysis (part 3)
August 2021 detailed analysis (part 3)

Conducted On:

21st Apr 11:45 PM

Buy Package

August 2021 detailed analysis (part 4)
August 2021 detailed analysis (part 4)

Conducted On:

21st Apr 11:40 PM

Buy Package

August 2021 detailed analysis (part 5)
August 2021 detailed analysis (part 5)

Conducted On:

21st Apr 11:35 PM

Buy Package

August 2021 detailed analysis (part 6)
August 2021 detailed analysis (part 6)

Conducted On:

21st Apr 11:30 PM

Buy Package

June July 2021 Detailed analysis Part-1
June July 2021 Detailed analysis Part-1

Conducted On:

21st Apr 09:55 PM

Buy Package

June July  2021 Detailed analysis Part-2
June July 2021 Detailed analysis Part-2

Conducted On:

21st Apr 09:50 PM

Buy Package

April-2021 Detailed analysis  Part-1
April-2021 Detailed analysis Part-1

Conducted On:

21st Apr 09:30 PM

Buy Package

April-2021 Detailed analysis  Part-2 (A)
April-2021 Detailed analysis Part-2 (A)

Conducted On:

21st Apr 09:25 PM

Buy Package

April-2021 Detailed analysis  Part-2 (B)
April-2021 Detailed analysis Part-2 (B)

Conducted On:

21st Apr 09:20 PM

Buy Package

April-2021 Detailed analysis  Part-3 (A)
April-2021 Detailed analysis Part-3 (A)

Conducted On:

21st Apr 09:15 PM

Buy Package

April-2021 Detailed analysis  Part-3 - (B)
April-2021 Detailed analysis Part-3 - (B)

Conducted On:

21st Apr 09:10 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-1
ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-1

Conducted On:

25th Feb 11:54 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-2
ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-2

Conducted On:

25th Feb 11:45 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-3
ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-3

Conducted On:

25th Feb 11:35 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-4
ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-4

Conducted On:

25th Feb 11:25 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-5
ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-5

Conducted On:

25th Feb 11:15 PM

Buy Package

જાન્યુઆરી -2021 (Detailed Analysis)
જાન્યુઆરી -2021 (Detailed Analysis)

Conducted On:

24th Feb 11:59 PM

Buy Package

ડિસેમ્બર -2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1
ડિસેમ્બર -2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1

Conducted On:

5th Jan 11:59 PM

Buy Package

ડિસેમ્બર -2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2
ડિસેમ્બર -2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2

Conducted On:

5th Jan 11:30 PM

Buy Package

ડિસેમ્બર -2020 (Detailed Analysis) ભાગ-3
ડિસેમ્બર -2020 (Detailed Analysis) ભાગ-3

Conducted On:

5th Jan 11:00 PM

Buy Package

નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1
નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1

Conducted On:

25th Dec 11:59 PM

Buy Package

નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2
નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2

Conducted On:

25th Dec 11:30 PM

Buy Package

નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-3
નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-3

Conducted On:

25th Dec 11:00 PM

Buy Package

નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-4
નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-4

Conducted On:

25th Dec 10:30 PM

Buy Package

નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-5
નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-5

Conducted On:

25th Dec 10:00 PM

Buy Package

નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-6
નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-6

Conducted On:

25th Dec 09:30 PM

Buy Package

નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-7
નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-7

Conducted On:

25th Dec 09:00 PM

Buy Package

નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-8
નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-8

Conducted On:

25th Dec 08:30 PM

Buy Package

નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-9
નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-9

Conducted On:

25th Dec 08:00 PM

Buy Package

નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-10
નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-10

Conducted On:

25th Dec 07:30 PM

Buy Package

ઓક્ટોબર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2
ઓક્ટોબર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2

Conducted On:

1st Dec 11:59 PM

Buy Package

ઓક્ટોબર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1
ઓક્ટોબર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1

Conducted On:

22nd Oct 11:30 PM

Buy Package

સપ્ટેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-3
સપ્ટેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-3

Conducted On:

26th Sep 11:59 PM

Buy Package

સપ્ટેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-4
સપ્ટેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-4

Conducted On:

25th Sep 11:30 PM

Buy Package

સપ્ટેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2
સપ્ટેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2

Conducted On:

19th Sep 11:30 PM

Buy Package

જાન્યુઆરી-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1
જાન્યુઆરી-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1

Conducted On:

15th Sep 11:59 PM
ઓગસ્ટ-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2
ઓગસ્ટ-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2

Conducted On:

4th Sep 11:59 PM

Buy Package

ઓગસ્ટ-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1
ઓગસ્ટ-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1

Conducted On:

2nd Sep 11:59 PM

Buy Package

Tests
Sorry, no more free tests are available for now. Stay with us to get more free tests.

All India Test

(8 Total Tests)

Police Inspector MT -1

300 Questions
300 Marks
180 Minutes
2 Attempts available
Score: - -

STI MOCK TEST - 1

200 Questions
200 Marks
120 Minutes
1 Attempts available
Score: - -

STI MOCK TEST - 2

200 Questions
200 Marks
120 Minutes
1 Attempts available
Score: - -

STI MOCK TEST - 3

200 Questions
200 Marks
120 Minutes
1 Attempts available
Score: - -

India History Unit Test 1

50 Questions
50 Marks
50 Minutes
1 Attempts available
Score: - -

Gujarat Geography Unit Test 2

30 Questions
30 Marks
30 Minutes
2 Attempts available
Score: - -

Gujarat Geography Unit Test 3

30 Questions
30 Marks
30 Minutes
2 Attempts available
Score: - -

Gujarat Geography Unit Test 4

30 Questions
30 Marks
30 Minutes
2 Attempts available
Score: - -
Please buy Plans / Packages to get more tests!
You have not attempted any test yet.
StudyMaterials

All Materials (Total 13)

Science (PI-STI Batch)

Buy Now

Economy (PI STI)

Buy Now

History (PI-STI Batch)

Buy Now

Maths (PI STI)

Buy Now

Reasoning (Pi Sti)

Buy Now

Panchayati Raj (PI STI)

Buy Now

Culture (PI STI)

Buy Now

Polity (PI-STI)

Buy Now

ડિટેલ્સ એનાલિસિસ, પોલિટિક્સ, ઈકોનોમી, I.R, યોજનાઓ અન્ય બાબતો.

Buy Now

(ટુ ધ પોઈન્ટ (પોલિટિક્સ, ઈકોનોમી, I.R, યોજનાઓ અન્ય બાબતો)

Buy Now

ડિટેલ્સ એનાલીસીસ (વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, કલ્ચર, એવોર્ડ, રમતગમત, અન્ય બાબતો)

Buy Now

ટુ ધ પોઈન્ટ (વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, કલ્ચર, એવોર્ડ, રમતગમત, અન્ય બાબતો)

Buy Now

Geography (PI-STI Live Recorded)

Buy Now

Plans & Packages

PI+STI Live Recorded Batch

₹5,999/- ₹3,999/- 33.34%

8 વિષયો

210 કલાકનું કોચિંગ

130 વિડીઓ

40 ઓનલાઇન યુનિટ ટેસ્ટ

PI+STI પ્રિલિમિનરી પરીક્ષાની તૈયારી

6 મોક ટેસ્ટ (પ્રિલીમ)

Enrollment closed on 18th Nov 2020

રેકોર્ડેડ બેચના નિયમો Scroll to Top
Contact us:

Address:-LIBERTY HOUSE, Opp. Sales India,Income-Tax, Ashram Road,AHMEDABAD,GUJARAT-380009

All Rights Reserved Liberty Career Academy