Videos

History

(TOTAL 1 VIDEOS)
HISTORY SESSION 06
HISTORY SESSION 06

Conducted On:

17th Jun 08:00 AM

Buy Package

ટુ ધ પોઈન્ટ(પોલિટિક્સ, એકોનોમિક્સ, IR, યોજનાઓ, અન્ય બાબતો)

(TOTAL 1 VIDEOS)
જૂન-2020 (ભાગ-1)
જૂન-2020 (ભાગ-1)

Conducted On:

22nd Aug 11:59 PM

ડિટેલ્ડ એનાલીસીસ (વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, કલ્ચર, એવોર્ડ, રમતગમત, અન્ય બાબતો)

(TOTAL 1 VIDEOS)
સપ્ટેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1
સપ્ટેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1

Conducted On:

19th Sep 11:59 PM

ટુ ધ પોઈન્ટ (વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, કલ્ચર, એવોર્ડ, રમતગમત, અન્ય બાબતો)

(TOTAL 1 VIDEOS)
સપ્ટેમ્બર-2020 (ભાગ-1)
સપ્ટેમ્બર-2020 (ભાગ-1)

Conducted On:

15th Sep 11:59 PM

ડિટેલ્ડ એનાલિસિસ(પોલિટિક્સ, એકોનોમિક્સ,I.R, યોજનાઓ, અન્ય બાબતો)

(TOTAL 1 VIDEOS)
સપ્ટેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1
સપ્ટેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1

Conducted On:

22nd Sep 11:59 PM
No ongoing videos at this moment!
No upcoming videos is scheduled!

History

(TOTAL 7 VIDEOS)
History Session 08
History Session 08

Conducted On:

19th Jun 08:00 AM

Buy Package

HISTORY SESSION 07
HISTORY SESSION 07

Conducted On:

18th Jun 08:00 AM

Buy Package

HISTORY SESSION 05
HISTORY SESSION 05

Conducted On:

16th Jun 08:00 AM

Buy Package

History Session 04
History Session 04

Conducted On:

15th Jun 08:00 AM

Buy Package

History Session 03
History Session 03

Conducted On:

13th Jun 08:00 AM

Buy Package

History Session 02
History Session 02

Conducted On:

12th Jun 08:00 AM

Buy Package

History Session 01
History Session 01

Conducted On:

11th Jun 08:00 AM

Buy Package

SCIENCE AND TECH

(TOTAL 6 VIDEOS)
SCIENCE & TECHNOLOGY SESSION 06
SCIENCE & TECHNOLOGY SESSION 06

Conducted On:

27th Jun 08:00 AM

Buy Package

SCIENCE & TECHNOLOGY SESSION 05
SCIENCE & TECHNOLOGY SESSION 05

Conducted On:

26th Jun 08:00 AM

Buy Package

SCIENCE & TECHNOLOGY SESSION 04
SCIENCE & TECHNOLOGY SESSION 04

Conducted On:

25th Jun 08:00 AM

Buy Package

SCIENCE & TECHNOLOGY SESSION 03
SCIENCE & TECHNOLOGY SESSION 03

Conducted On:

24th Jun 08:00 AM

Buy Package

SCIENCE & TECHNOLOGY SESSION 02
SCIENCE & TECHNOLOGY SESSION 02

Conducted On:

23rd Jun 08:00 AM

Buy Package

SCIENCE & TECHNOLOGY SESSION 01
SCIENCE & TECHNOLOGY SESSION 01

Conducted On:

22nd Jun 08:00 AM

Buy Package

Reasoning Ability

(TOTAL 8 VIDEOS)
REASONING SESSION 06
REASONING SESSION 06

Conducted On:

7th Jul 07:30 AM

Buy Package

REASONING SESSION 05
REASONING SESSION 05

Conducted On:

6th Jul 07:30 AM

Buy Package

REASONING SESSION 04
REASONING SESSION 04

Conducted On:

4th Jul 07:30 AM

Buy Package

REASONING SESSION 03
REASONING SESSION 03

Conducted On:

3rd Jul 07:30 AM

Buy Package

REASONING SESSION 02
REASONING SESSION 02

Conducted On:

2nd Jul 07:30 AM

Buy Package

REASONING SESSION 1
REASONING SESSION 1

Conducted On:

1st Jul 08:00 AM

Buy Package

REASONING SESSION 002
REASONING SESSION 002

Conducted On:

30th Jun 08:00 AM

Buy Package

REASONING SESSION 001
REASONING SESSION 001

Conducted On:

29th Jun 08:00 AM

Buy Package

Culture

(TOTAL 10 VIDEOS)
CULTURE SESSION 10
CULTURE SESSION 10

Conducted On:

18th Jul 07:30 AM

Buy Package

CULTURE SESSION 09
CULTURE SESSION 09

Conducted On:

17th Jul 07:30 AM

Buy Package

CULTURE SESSION 08
CULTURE SESSION 08

Conducted On:

16th Jul 07:30 AM

Buy Package

CULTURE SESSION 07
CULTURE SESSION 07

Conducted On:

15th Jul 07:30 AM

Buy Package

CULTURE SESSION 06
CULTURE SESSION 06

Conducted On:

14th Jul 07:30 AM

Buy Package

CULTURE SESSION 05
CULTURE SESSION 05

Conducted On:

13th Jul 07:30 AM

Buy Package

CULTURE SESSION 04
CULTURE SESSION 04

Conducted On:

11th Jul 07:30 AM

Buy Package

CULTURE SESSION 03
CULTURE SESSION 03

Conducted On:

10th Jul 07:30 AM

Buy Package

CULTURE SESSION 02
CULTURE SESSION 02

Conducted On:

9th Jul 07:30 AM

Buy Package

CULTURE SESSION 01
CULTURE SESSION 01

Conducted On:

8th Jul 07:30 AM

Buy Package

Polity

(TOTAL 9 VIDEOS)
Polity Session 009
Polity Session 009

Conducted On:

29th Jul 08:00 AM

Buy Package

Polity Session 008
Polity Session 008

Conducted On:

28th Jul 08:00 AM

Buy Package

Polity Session 007
Polity Session 007

Conducted On:

27th Jul 08:00 AM

Buy Package

Polity Session 006
Polity Session 006

Conducted On:

25th Jul 08:00 AM

Buy Package

Polity Session 005
Polity Session 005

Conducted On:

24th Jul 08:00 AM

Buy Package

Polity Session 004
Polity Session 004

Conducted On:

23rd Jul 08:00 AM

Buy Package

Polity Session 003
Polity Session 003

Conducted On:

22nd Jul 08:00 AM

Buy Package

Polity Session 002
Polity Session 002

Conducted On:

21st Jul 08:00 AM

Buy Package

Polity Session 001
Polity Session 001

Conducted On:

20th Jul 08:00 AM

Buy Package

Maths

(TOTAL 13 VIDEOS)
Maths Session 00013
Maths Session 00013

Conducted On:

17th Aug 08:00 AM

Buy Package

Maths Session 00012
Maths Session 00012

Conducted On:

15th Aug 08:00 AM

Buy Package

Maths Session 00011
Maths Session 00011

Conducted On:

14th Aug 08:00 AM

Buy Package

Maths Session 00010
Maths Session 00010

Conducted On:

13th Aug 08:00 AM

Buy Package

Maths Session 0009
Maths Session 0009

Conducted On:

11th Aug 08:00 AM

Buy Package

Maths Session 0008
Maths Session 0008

Conducted On:

10th Aug 08:00 AM

Buy Package

Maths Session 0007
Maths Session 0007

Conducted On:

8th Aug 08:00 AM

Buy Package

Maths Session 0006
Maths Session 0006

Conducted On:

7th Aug 08:00 AM

Buy Package

Maths Session 0005
Maths Session 0005

Conducted On:

6th Aug 08:00 AM

Buy Package

Maths Session 0004
Maths Session 0004

Conducted On:

5th Aug 08:00 AM

Buy Package

Maths Session 0003
Maths Session 0003

Conducted On:

4th Aug 08:00 AM

Buy Package

Maths Session 0002
Maths Session 0002

Conducted On:

31st Jul 08:00 AM
Maths Session 0001
Maths Session 0001

Conducted On:

30th Jul 08:00 AM

ટુ ધ પોઈન્ટ (વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, કલ્ચર, એવોર્ડ, રમતગમત, અન્ય બાબતો)

(TOTAL 36 VIDEOS)
September 2021 | To The Point Part 1
September 2021 | To The Point Part 1

Conducted On:

21st Oct 03:50 PM

Buy Package

August 2021 - To the Point Part 1
August 2021 - To the Point Part 1

Conducted On:

21st Sep 04:00 PM

Buy Package

August 2021 - To the Point Part 2
August 2021 - To the Point Part 2

Conducted On:

21st Sep 03:55 PM

Buy Package

August 2021 - To the Point Part 3
August 2021 - To the Point Part 3

Conducted On:

21st Sep 03:50 PM

Buy Package

May 2021 to the point-Part-2
May 2021 to the point-Part-2

Conducted On:

5th Mar 11:59 PM

Buy Package

May 2021 to the point-Part-1
May 2021 to the point-Part-1

Conducted On:

4th Mar 11:59 PM

Buy Package

માર્ચ 2021 (TO THE POINT) part-3
માર્ચ 2021 (TO THE POINT) part-3

Conducted On:

3rd Mar 11:59 PM

Buy Package

માર્ચ 2021 (TO THE POINT) part-2
માર્ચ 2021 (TO THE POINT) part-2

Conducted On:

2nd Mar 11:59 PM

Buy Package

માર્ચ 2021 (TO THE POINT) part-1
માર્ચ 2021 (TO THE POINT) part-1

Conducted On:

1st Mar 11:59 PM

Buy Package

જાન્યુઆરી 2021
જાન્યુઆરી 2021

Conducted On:

24th Dec 11:59 PM

Buy Package

ડિસેમ્બર -2020
ડિસેમ્બર -2020

Conducted On:

23rd Dec 11:59 PM

Buy Package

નવેમ્બર-2020
નવેમ્બર-2020

Conducted On:

17th Dec 11:59 PM

Buy Package

ઓક્ટોબર-2020 (ભાગ-3)
ઓક્ટોબર-2020 (ભાગ-3)

Conducted On:

19th Nov 11:30 PM

Buy Package

ઓક્ટોબર-2020 (ભાગ-1)
ઓક્ટોબર-2020 (ભાગ-1)

Conducted On:

17th Oct 11:59 PM

Buy Package

ઓક્ટોબર-2020 (ભાગ-2)
ઓક્ટોબર-2020 (ભાગ-2)

Conducted On:

17th Oct 11:30 PM

Buy Package

સપ્ટેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2
સપ્ટેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2

Conducted On:

19th Sep 11:30 PM

Buy Package

સપ્ટેમ્બર-2020 (ભાગ-2)
સપ્ટેમ્બર-2020 (ભાગ-2)

Conducted On:

15th Sep 11:30 PM

Buy Package

ઓગસ્ટ-2020
ઓગસ્ટ-2020

Conducted On:

25th Aug 11:59 PM

Buy Package

Conducted On:

24th Aug 11:59 PM

Buy Package

જુલાઈ-2020 (ભાગ-1)
જુલાઈ-2020 (ભાગ-1)

Conducted On:

24th Aug 11:59 PM

Buy Package

જુલાઈ-2020 (ભાગ-2)
જુલાઈ-2020 (ભાગ-2)

Conducted On:

24th Aug 11:30 PM

Buy Package

જુન-2020 (ભાગ-1)
જુન-2020 (ભાગ-1)

Conducted On:

23rd Aug 11:59 PM

Buy Package

જુન-2020 (ભાગ-2)
જુન-2020 (ભાગ-2)

Conducted On:

23rd Aug 11:30 PM

Buy Package

જુન-2020 (ભાગ-3)
જુન-2020 (ભાગ-3)

Conducted On:

23rd Aug 11:00 PM

Buy Package

જુન-2020 (ભાગ-4)
જુન-2020 (ભાગ-4)

Conducted On:

23rd Aug 10:31 PM

Buy Package

મે-2020 (ભાગ-1)
મે-2020 (ભાગ-1)

Conducted On:

22nd Aug 11:59 PM

Buy Package

મે-2020 (ભાગ-2)
મે-2020 (ભાગ-2)

Conducted On:

22nd Aug 11:35 PM

Buy Package

મે-2020 (ભાગ-3)
મે-2020 (ભાગ-3)

Conducted On:

22nd Aug 11:00 PM

Buy Package

માર્ચ-2020 (ભાગ-1)
માર્ચ-2020 (ભાગ-1)

Conducted On:

21st Aug 11:59 PM

Buy Package

એપ્રિલ-2020 (ભાગ-1)
એપ્રિલ-2020 (ભાગ-1)

Conducted On:

21st Aug 11:59 PM

Buy Package

એપ્રિલ-2020 (ભાગ-2)
એપ્રિલ-2020 (ભાગ-2)

Conducted On:

21st Aug 11:30 PM

Buy Package

માર્ચ-2020 (ભાગ-2)
માર્ચ-2020 (ભાગ-2)

Conducted On:

21st Aug 11:30 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી-2020 (ભાગ-1)
ફેબ્રુઆરી-2020 (ભાગ-1)

Conducted On:

20th Aug 11:59 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી-2020 (ભાગ-2)
ફેબ્રુઆરી-2020 (ભાગ-2)

Conducted On:

20th Aug 11:30 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી-2020 (ભાગ-3)
ફેબ્રુઆરી-2020 (ભાગ-3)

Conducted On:

20th Aug 11:00 PM

Buy Package

જુલાઇ 2020 કરંટ અફેર્સ ભાગ 2
જુલાઇ 2020 કરંટ અફેર્સ ભાગ 2

Conducted On:

11th Aug 07:10 AM

Buy Package

Economics

(TOTAL 11 VIDEOS)
ECONOMY SESSION 011
ECONOMY SESSION 011

Conducted On:

1st Sep 08:00 AM

Buy Package

ECONOMY SESSION 010
ECONOMY SESSION 010

Conducted On:

31st Aug 08:00 AM

Buy Package

Economy Session 09
Economy Session 09

Conducted On:

29th Aug 08:00 AM

Buy Package

ECONOMY SESSION 08
ECONOMY SESSION 08

Conducted On:

28th Aug 08:00 AM

Buy Package

ECONOMY SESSION 07
ECONOMY SESSION 07

Conducted On:

27th Aug 08:00 AM

Buy Package

Economy Session 06
Economy Session 06

Conducted On:

26th Aug 08:00 AM

Buy Package

ECONOMY SESSION 05
ECONOMY SESSION 05

Conducted On:

25th Aug 08:00 AM

Buy Package

Economy Session 04
Economy Session 04

Conducted On:

24th Aug 08:00 AM

Buy Package

ECONOMY SESSION 03
ECONOMY SESSION 03

Conducted On:

22nd Aug 08:00 AM

Buy Package

ECONOMY SESSION 02
ECONOMY SESSION 02

Conducted On:

21st Aug 08:00 AM

Buy Package

ECONOMY SESSION 01
ECONOMY SESSION 01

Conducted On:

20th Aug 08:00 AM

Buy Package

ટુ ધ પોઈન્ટ(પોલિટિક્સ, એકોનોમિક્સ, IR, યોજનાઓ, અન્ય બાબતો)

(TOTAL 12 VIDEOS)
નવેમ્બર-2020(ભાગ-1)
નવેમ્બર-2020(ભાગ-1)

Conducted On:

1st Jan 11:59 PM

Buy Package

નવેમ્બર-2020(ભાગ-2)
નવેમ્બર-2020(ભાગ-2)

Conducted On:

1st Jan 11:27 PM

Buy Package

ઓક્ટોબર-2020 (ભાગ-2)
ઓક્ટોબર-2020 (ભાગ-2)

Conducted On:

3rd Dec 11:59 PM

Buy Package

ઓક્ટોબર-2020 (ભાગ-1)
ઓક્ટોબર-2020 (ભાગ-1)

Conducted On:

11th Nov 11:59 PM

Buy Package

સપ્ટેમ્બર-2020
સપ્ટેમ્બર-2020

Conducted On:

7th Oct 11:59 PM

Buy Package

જુન-2020 (ભાગ-1)
જુન-2020 (ભાગ-1)

Conducted On:

23rd Aug 11:59 PM

Buy Package

જુન-2020 (ભાગ-2)
જુન-2020 (ભાગ-2)

Conducted On:

23rd Aug 11:30 PM

Buy Package

જૂન-2020 (ભાગ-2)
જૂન-2020 (ભાગ-2)

Conducted On:

22nd Aug 11:30 PM

Buy Package

એપ્રિલ-2020 (ભાગ-1)
એપ્રિલ-2020 (ભાગ-1)

Conducted On:

21st Aug 11:59 PM

Buy Package

એપ્રિલ-2020 (ભાગ-2)
એપ્રિલ-2020 (ભાગ-2)

Conducted On:

21st Aug 11:30 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી-2020
ફેબ્રુઆરી-2020

Conducted On:

20th Aug 11:59 PM

Buy Package

જાન્યુઆરી-2020
જાન્યુઆરી-2020

Conducted On:

19th Aug 11:59 PM

Geography

(TOTAL 11 VIDEOS)
GEOGRAPHY SESSION 011
GEOGRAPHY SESSION 011

Conducted On:

17th Sep 06:30 AM

Buy Package

GEOGRAPHY SESSION 010
GEOGRAPHY SESSION 010

Conducted On:

16th Sep 06:30 AM

Buy Package

GEOGRAPHY SESSION 09
GEOGRAPHY SESSION 09

Conducted On:

11th Sep 06:30 AM

Buy Package

Geography Session 08
Geography Session 08

Conducted On:

10th Sep 06:30 AM

Buy Package

GEOGRAPHY SESSION 07
GEOGRAPHY SESSION 07

Conducted On:

9th Sep 06:30 AM

Buy Package

GEOGRAPHY SESSION 06
GEOGRAPHY SESSION 06

Conducted On:

8th Sep 06:30 AM

Buy Package

GEOGRAPHY SESSION 05
GEOGRAPHY SESSION 05

Conducted On:

7th Sep 06:30 AM

Buy Package

GEOGRAPHY SESSION 04
GEOGRAPHY SESSION 04

Conducted On:

5th Sep 08:00 AM

Buy Package

GEOGRAPHY SESSION 03
GEOGRAPHY SESSION 03

Conducted On:

4th Sep 08:00 AM

Buy Package

GEOGRAPHY SESSION 02
GEOGRAPHY SESSION 02

Conducted On:

3rd Sep 08:00 AM

Buy Package

Geography Session 01
Geography Session 01

Conducted On:

2nd Sep 08:00 PM

Buy Package

ડિટેલ્ડ એનાલિસિસ(પોલિટિક્સ, એકોનોમિક્સ,I.R, યોજનાઓ, અન્ય બાબતો)

(TOTAL 12 VIDEOS)
નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis)
નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis)

Conducted On:

1st Feb 10:00 PM

Buy Package

ઓક્ટોબર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1
ઓક્ટોબર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1

Conducted On:

1st Dec 11:00 PM

Buy Package

ઓક્ટોબર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2
ઓક્ટોબર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2

Conducted On:

1st Dec 10:30 PM

Buy Package

જાન્યુઆરી-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2
જાન્યુઆરી-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2

Conducted On:

15th Sep 11:30 PM
જુલાઈ-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1
જુલાઈ-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1

Conducted On:

24th Aug 11:59 PM

Buy Package

જુલાઈ-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2
જુલાઈ-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2

Conducted On:

24th Aug 11:30 PM

Buy Package

જુન-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1
જુન-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1

Conducted On:

23rd Aug 11:57 PM

Buy Package

જુન-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2
જુન-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2

Conducted On:

23rd Aug 10:30 PM

Buy Package

મે-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1
મે-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1

Conducted On:

22nd Aug 11:59 PM

Buy Package

મે-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2
મે-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2

Conducted On:

22nd Aug 11:30 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1
ફેબ્રુઆરી-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1

Conducted On:

20th Aug 11:59 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2
ફેબ્રુઆરી-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2

Conducted On:

20th Aug 11:30 PM

Buy Package

ડિટેલ્ડ એનાલીસીસ (વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, કલ્ચર, એવોર્ડ, રમતગમત, અન્ય બાબતો)

(TOTAL 40 VIDEOS)
August 2021 detailed analysis (part 1)
August 2021 detailed analysis (part 1)

Conducted On:

21st Apr 11:59 PM

Buy Package

August 2021 detailed analysis (part 2)
August 2021 detailed analysis (part 2)

Conducted On:

21st Apr 11:50 PM

Buy Package

August 2021 detailed analysis (part 3)
August 2021 detailed analysis (part 3)

Conducted On:

21st Apr 11:45 PM

Buy Package

August 2021 detailed analysis (part 4)
August 2021 detailed analysis (part 4)

Conducted On:

21st Apr 11:40 PM

Buy Package

August 2021 detailed analysis (part 5)
August 2021 detailed analysis (part 5)

Conducted On:

21st Apr 11:35 PM

Buy Package

August 2021 detailed analysis (part 6)
August 2021 detailed analysis (part 6)

Conducted On:

21st Apr 11:30 PM

Buy Package

June July 2021 Detailed analysis Part-1
June July 2021 Detailed analysis Part-1

Conducted On:

21st Apr 09:55 PM

Buy Package

June July 2021 Detailed analysis Part-2
June July 2021 Detailed analysis Part-2

Conducted On:

21st Apr 09:50 PM

Buy Package

April-2021 Detailed analysis Part-1
April-2021 Detailed analysis Part-1

Conducted On:

21st Apr 09:30 PM

Buy Package

April-2021 Detailed analysis Part-2 (A)
April-2021 Detailed analysis Part-2 (A)

Conducted On:

21st Apr 09:25 PM

Buy Package

April-2021 Detailed analysis Part-2 (B)
April-2021 Detailed analysis Part-2 (B)

Conducted On:

21st Apr 09:20 PM

Buy Package

April-2021 Detailed analysis Part-3 (A)
April-2021 Detailed analysis Part-3 (A)

Conducted On:

21st Apr 09:15 PM

Buy Package

April-2021 Detailed analysis Part-3 - (B)
April-2021 Detailed analysis Part-3 - (B)

Conducted On:

21st Apr 09:10 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-1
ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-1

Conducted On:

25th Feb 11:54 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-2
ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-2

Conducted On:

25th Feb 11:45 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-3
ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-3

Conducted On:

25th Feb 11:35 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-4
ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-4

Conducted On:

25th Feb 11:25 PM

Buy Package

ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-5
ફેબ્રુઆરી -2021 (Detailed Analysis) part-5

Conducted On:

25th Feb 11:15 PM

Buy Package

જાન્યુઆરી -2021 (Detailed Analysis)
જાન્યુઆરી -2021 (Detailed Analysis)

Conducted On:

24th Feb 11:59 PM

Buy Package

ડિસેમ્બર -2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1
ડિસેમ્બર -2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1

Conducted On:

5th Jan 11:59 PM

Buy Package

ડિસેમ્બર -2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2
ડિસેમ્બર -2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2

Conducted On:

5th Jan 11:30 PM

Buy Package

ડિસેમ્બર -2020 (Detailed Analysis) ભાગ-3
ડિસેમ્બર -2020 (Detailed Analysis) ભાગ-3

Conducted On:

5th Jan 11:00 PM

Buy Package

નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1
નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1

Conducted On:

25th Dec 11:59 PM

Buy Package

નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2
નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2

Conducted On:

25th Dec 11:30 PM

Buy Package

નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-3
નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-3

Conducted On:

25th Dec 11:00 PM

Buy Package

નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-4
નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-4

Conducted On:

25th Dec 10:30 PM

Buy Package

નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-5
નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-5

Conducted On:

25th Dec 10:00 PM

Buy Package

નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-6
નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-6

Conducted On:

25th Dec 09:30 PM

Buy Package

નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-7
નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-7

Conducted On:

25th Dec 09:00 PM

Buy Package

નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-8
નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-8

Conducted On:

25th Dec 08:30 PM

Buy Package

નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-9
નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-9

Conducted On:

25th Dec 08:00 PM

Buy Package

નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-10
નવેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-10

Conducted On:

25th Dec 07:30 PM

Buy Package

ઓક્ટોબર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2
ઓક્ટોબર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2

Conducted On:

1st Dec 11:59 PM

Buy Package

ઓક્ટોબર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1
ઓક્ટોબર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1

Conducted On:

22nd Oct 11:30 PM

Buy Package

સપ્ટેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-3
સપ્ટેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-3

Conducted On:

26th Sep 11:59 PM

Buy Package

સપ્ટેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-4
સપ્ટેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-4

Conducted On:

25th Sep 11:30 PM

Buy Package

સપ્ટેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2
સપ્ટેમ્બર-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2

Conducted On:

19th Sep 11:30 PM

Buy Package

જાન્યુઆરી-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1
જાન્યુઆરી-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1

Conducted On:

15th Sep 11:59 PM
ઓગસ્ટ-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2
ઓગસ્ટ-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-2

Conducted On:

4th Sep 11:59 PM

Buy Package

ઓગસ્ટ-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1
ઓગસ્ટ-2020 (Detailed Analysis) ભાગ-1

Conducted On:

2nd Sep 11:59 PM

Buy Package

Tests

All India Test

(8 Total Tests)

Police Inspector MT -1

300 Questions
300 Marks
180 Minutes
2 Attempts available
Score: - -

August Current Affair (Test - 2)

20 Questions
20 Marks
20 Minutes
1 Attempts available
Score: - -

STI MOCK TEST - 1

200 Questions
200 Marks
120 Minutes
1 Attempts available
Score: - -

STI MOCK TEST - 2

200 Questions
200 Marks
120 Minutes
1 Attempts available
Score: - -

STI MOCK TEST - 3

200 Questions
200 Marks
120 Minutes
1 Attempts available
Score: - -

History Unit Test - 1

30 Questions
30 Marks
30 Minutes
1 Attempts available
Score: - -

Gujarat Geography Unit Test 2

30 Questions
30 Marks
30 Minutes
2 Attempts available
Score: - -

Gujarat Geography Unit Test 3

30 Questions
30 Marks
30 Minutes
2 Attempts available
Score: - -
Please buy Plans / Packages to get more tests!
You have not attempted any test yet.
StudyMaterials

All Materials (Total 13)

History (PI-STI Fast Track Batch)

Buy Now

Reasoning (fast track)

Buy Now

Science (PI-STI Fast Track Batch)

Buy Now

POLITY

Buy Now

ડિટેલ્સ એનાલિસિસ, પોલિટિક્સ, ઈકોનોમી, I.R, યોજનાઓ અન્ય બાબતો.

Buy Now

Geography (PI STI Fast Track)

Buy Now

Current Affairs (Mains)

Buy Now

Economy (Online + Offline)

Buy Now

(ટુ ધ પોઈન્ટ (પોલિટિક્સ, ઈકોનોમી, I.R, યોજનાઓ અન્ય બાબતો)

Buy Now

ડિટેલ્સ એનાલીસીસ (વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, કલ્ચર, એવોર્ડ, રમતગમત, અન્ય બાબતો)

Buy Now

ટુ ધ પોઈન્ટ (વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, કલ્ચર, એવોર્ડ, રમતગમત, અન્ય બાબતો)

Buy Now

CULTURE

Buy Now

MATHS (PI-STI Fast Track)

Buy Now

Plans & Packages

PI+STI Fast Track Online Batch 21

₹6,999/- ₹6,000/- 14.27%

9 વિષયો

120 કલાક

PDF મટીરીયલ્સ

2 મહિના

40 યુનિટટેસ્ટ

3 PI + 3 STI મોકટેસ્ટ

દરરોજ 2થી 3 કલાક

પ્રત્યેક વીડિઓ 2 વાર જોઈ શકાય

LIVE ચેટબોક્સ

ફી પુરી ભરી હશે તો જ Online Course શરુ થશે..

ભરેલી ફી કોઈ પણ સંજોગોમાં પરત કરવામાં આવશે નહિ.

ભરેલી ફી બીજા વિદ્યાર્થીના અથવા બીજા કોર્સ માટે ટ્રાન્સફર થઈ શકશે નહિ.

જે બેચ એડમિશન આપવામાં આવશે તેમાં પાછળથી બીજી કોઈ બેચ/કોર્સમાં ટ્રાન્સફર કરી શકાશે નહિ.

વર્ગના સમય અને શિડ્યુલમાં સંજોગોવશાત ફેરફાર થાય તો તે વિદ્યાર્થીને માન્ય રહશે.

ઓનલાઇન કોચિંગ એપમાં લેક્ચર લાઈવ/રેકોર્ડેડ હશે. સંજોગોવશાત કોઈ ટેક્નિકલ કારણસર તેમાં વિક્ષેપ થાય તો તે અંગે ઉમેદવાર કોઈ વાંધો લઈ શકશે નહિ તથા ફી પરત મેળવવા માટે હક્કદાર નથી.

આ કોર્ષ ફક્ત લિબર્ટી કેરિઅર એકેડમી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં જ ઉપલબ્ધ છે.આ સિવાય બીજા કોઈ પણ માધ્યમ ઉપર ઓનલાઇન બેચની સુવિધા આપવામાં આવતી નથી. તેથી એન્ડ્રોઇડ યુજરે જ આ બેચમાં જોડાવાનો આગ્રહ રાખવો. આ ઉપરાંત જો કોઈ વિધાર્થી જોડાય છે અને અન્ય માધ્યમની માંગ કરી ફિસ રિફંડ માંગે છે તો ફિસ રિફંડ મડવા પાત્ર નથી.

જે કોર્સમાં કોચિંગ લેશો અથવા મોક ટેસ્ટ માટે જોડાશો. અથવા ભાગ લીધા બાદ તે કોર્સની પરીક્ષામાં અથવા અન્ય કોઈપણ પરીક્ષામાં સફળ થશો તો સંસ્થાના સફળ ઉમેદવારોની યાદીમાં તમારું નામ, ફોટો અને વિડિઓ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે, જે અંગે તમે વાંધો ઉઠાવી શકશો નહિ.

વિધાર્થીની શેક્ષણિક લાયકાત, ઉમર અને શારીરિક યોગ્યતા અંગેની પાત્રતા(ELIGIBILITY) વિષે ચોકસાઈ કર્યા પછીથી જ ઓનલાઇન કોચિંગમાં પ્રવેશ લેવો.

ઓનલાઇન લેક્ચરની ઓડિયો અથવા વિડ્યો ગ્રાફી અથવા કોઈપણ પ્રકારનું રેકોર્ડિંગ ઉપર પ્રતિબંધ છે. ઉલ્લઘન કરનાર ઉમેદવારનું એડમિશન રદ થશે અને કોપીરાઈટ નિયમો અનુસાર કાયદેશરના પગલાં લેવામાં આવશે તેમજ ફી પરત નહિ મળે.

લિબર્ટી ઓફલાઈન(રૂબરૂ) જે કોઈ વિષયના ફેકલ્ટી હોય, તે જ ફેકલ્ટી ઓનલાઇન કોચિંગમાં ન પણ હોય એ અંગે હું સહમત છું.

ઓનલાઇન બેચના લેક્ચરનો ટાઈમ અનિવાર્ય કારણો સર બદલાઈ શકે છે. જેની જાણ વિદ્યાર્થીઓને અગાઉથી SMS થી કરવામાં આવશે.

ટેક્નિકલ પ્રોબ્લેમ હશે તો લેક્ચર કેન્સલ પણ કરવામાં આવશે, જે પછીથી બીજા કોઈ દિવસે ગોઠવવામાં આવી શકે છે.

લાઈવ લેક્ચર જોવા માટે ઉમેદવાર પાસે High Speed 4G ઈન્ટરનેટ હોવું અનિવાર્ય છે.

કોઈ પણ લેક્ચર ઉમેદવાર 3 વાર જોઈ શકે છે તેથી ટોપિક ને રિપીટ કરવામાં આવશે નહિ ફક્ત તેના ડાઉટને જ સોલ્વ કરવામાં આવશે.

લાઈવ લેક્ચર દરમિયાન પ્રશ્ન પૂછવા માટે યોગ્ય ભાષાનો પ્રયોગ અનિવાર્ય છે. જો કોઈ વિધાર્થી અપશબ્દોનો પ્રયોગ કે ખરાબ વર્તન કરે છે તો તેનું એડમિશન રદ કરવામાં આવશે તથા ભરેલી ફી પરત મળશે નહિ.

બેચની માહિતીમાં દર્શાવેલ ફેકલ્ટી કોઈ કારણોસર ઉપલબ્ધ ના હોય તો સંસ્થા દ્વારા બીજી કોઈ ફેકલ્ટી મુકવામાં આવી શકે છે.

વ્યક્તિગત કારણો સર ફેકલ્ટી બદલી આપવામાં આવશે નહિ.

લાઈવ લેક્ચર દરમ્યાન લાઈવ ચેટ બોક્સમાં પૂછવામાં આવેલ વધુમાં વધુ પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનો પ્રયાસ હશે. કોઈ ઉમેદવારના પ્રશ્નો સોલ્વ ના થઇ શક્યા હોય એવા સંજોગોમાં સંસ્થા દ્વારા ડિફીકલટી લેક્ચરના આયોજનમાં પૂછી શકાશે.

વિદ્યાર્થી એ એક સાથે વધારે કોર્ષમાં જોડાવું નહિ જે તે સમયે એક જ કોર્ષમાં જોડાવું.

આ બેચમાં કોઈ પણ પ્રકારનું સ્ટડી મટીરીયલ પુસ્તકોના બદલે અન્ય પુસ્તકો બદલી આપવામાં આવશે નહિ તથા તેના બદલે રિફંડ મળશે નહિ

આ કોર્ષ અંતર્ગત આપવામાં આવતી મોકટેસ્ટની સુવિધા લિબર્ટીના સેન્ટર પર જ ઉપલબ્ધ રહેશે.નજીકનું સેંટર અનિવાર્ય કારણોસર બંધ થાય તો અન્ય સેંટર ઉપર જવાનું રહેશે.

સરકારશ્રી દ્વારા હાલના સમયમાં ઓનલાઈન લેકચર માટે પરમિશન મળેલ છે

ભવિષ્યમાં સરકારની ગાઈડલાઈન / સંસ્થામાં કોરોનાના સંક્રમણ / અનિવાર્ય કારણો સર જો લેકચર લેવાનું બંધ કરવાનું થાય તો ફેકલ્ટી દ્વારા ઘરે બેસીને લાઇવ / રેકોર્ડેડ લેકચર દ્વારા વિદ્યાથીઓને ભણાવામાં આવી શકે છે જે અંગે વિદ્યાર્થીઓ કોઈ વિરોધ કરી શકશે નહિ .

ઉપરના નિયમોમાં સંજોગોવસાત લિબર્ટીના ફેકલ્ટી મેમ્બરના સ્વાસ્થ અને સુરક્ષાને અનુલક્ષીને જરૂર પડે ત્યાં ફેરફાર થયી શકે છે.

Enrollment closed on 28th Oct 2020

PI+STI ONLINE BATCHના વિષયો

અંકગણિત+તર્કશક્તિ, ઇતિહાસ, ભૂગોળ, સામાન્ય વિજ્ઞાન, સાંસ્કૃતિક વારસો, ભારતીય બંધારણ, ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા, વર્તમાન પ્રવાહો

PI+STI ONLINE બેચના નિયમો

 1. ફી પુરી ભરી હશે તો જ Online Course શરુ થશે..
 2. ભરેલી ફી કોઈ પણ સંજોગોમાં પરત કરવામાં આવશે નહિ.
 3. ભરેલી ફી બીજા વિદ્યાર્થીના અથવા બીજા કોર્સ માટે ટ્રાન્સફર થઈ શકશે નહિ.
 4. જે બેચ એડમિશન આપવામાં આવશે તેમાં પાછળથી બીજી કોઈ બેચ/કોર્સમાં ટ્રાન્સફર કરી શકાશે નહિ.
 5. વર્ગના સમય અને શિડ્યુલમાં સંજોગોવશાત ફેરફાર થાય તો તે વિદ્યાર્થીને માન્ય રહશે.
 6. ઓનલાઇન કોચિંગ એપમાં લેક્ચર લાઈવ/રેકોર્ડેડ હશે. સંજોગોવશાત કોઈ ટેક્નિકલ કારણસર તેમાં વિક્ષેપ થાય તો તે અંગે ઉમેદવાર કોઈ વાંધો લઈ શકશે નહિ તથા ફી પરત મેળવવા માટે હક્કદાર નથી.
 7. આ કોર્ષ ફક્ત લિબર્ટી કેરિઅર એકેડમી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં જ ઉપલબ્ધ છે.આ સિવાય બીજા કોઈ પણ માધ્યમ ઉપર ઓનલાઇન બેચની સુવિધા આપવામાં આવતી નથી. તેથી એન્ડ્રોઇડ યુજરે જ આ બેચમાં જોડાવાનો આગ્રહ રાખવો. આ ઉપરાંત જો કોઈ વિધાર્થી જોડાય છે અને અન્ય માધ્યમની માંગ કરી ફિસ રિફંડ માંગે છે તો ફિસ રિફંડ મડવા પાત્ર નથી.
 8. જે કોર્સમાં કોચિંગ લેશો અથવા મોક ટેસ્ટ માટે જોડાશો. અથવા ભાગ લીધા બાદ તે કોર્સની પરીક્ષામાં અથવા અન્ય કોઈપણ પરીક્ષામાં સફળ થશો તો સંસ્થાના સફળ ઉમેદવારોની યાદીમાં તમારું નામ, ફોટો અને વિડિઓ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે, જે અંગે તમે વાંધો ઉઠાવી શકશો નહિ.
 9. વિધાર્થીની શેક્ષણિક લાયકાત, ઉમર અને શારીરિક યોગ્યતા અંગેની પાત્રતા(ELIGIBILITY) વિષે ચોકસાઈ કર્યા પછીથી જ ઓનલાઇન કોચિંગમાં પ્રવેશ લેવો.
 10.  ઓનલાઇન લેક્ચરની ઓડિયો અથવા વિડ્યો ગ્રાફી અથવા કોઈપણ પ્રકારનું રેકોર્ડિંગ ઉપર પ્રતિબંધ છે. ઉલ્લઘન કરનાર ઉમેદવારનું એડમિશન રદ થશે અને કોપીરાઈટ નિયમો અનુસાર કાયદેશરના પગલાં લેવામાં આવશે તેમજ ફી પરત નહિ મળે.
 11. લિબર્ટી ઓફલાઈન(રૂબરૂ) જે કોઈ વિષયના ફેકલ્ટી હોય, તે જ ફેકલ્ટી ઓનલાઇન કોચિંગમાં ન પણ હોય એ અંગે હું સહમત છું.
 12. ઓનલાઇન બેચના લેક્ચરનો ટાઈમ અનિવાર્ય કારણો સર બદલાઈ શકે છે. જેની જાણ વિદ્યાર્થીઓને અગાઉથી SMS થી કરવામાં આવશે.
 13. ટેક્નિકલ પ્રોબ્લેમ હશે તો લેક્ચર કેન્સલ પણ કરવામાં આવશે, જે પછીથી બીજા કોઈ દિવસે ગોઠવવામાં આવી શકે છે.
 14. લાઈવ લેક્ચર જોવા માટે ઉમેદવાર પાસે High Speed 4G  ઈન્ટરનેટ હોવું અનિવાર્ય છે.
 15. કોઈ પણ લેક્ચર ઉમેદવાર 3 વાર જોઈ શકે છે તેથી ટોપિક ને રિપીટ કરવામાં આવશે  નહિ ફક્ત તેના ડાઉટને જ સોલ્વ કરવામાં આવશે.
 16. લાઈવ લેક્ચર દરમિયાન પ્રશ્ન પૂછવા માટે યોગ્ય ભાષાનો પ્રયોગ અનિવાર્ય છે. જો કોઈ વિધાર્થી અપશબ્દોનો પ્રયોગ કે ખરાબ વર્તન કરે છે તો તેનું એડમિશન રદ કરવામાં આવશે તથા ભરેલી ફી પરત મળશે નહિ.
 17. બેચની માહિતીમાં દર્શાવેલ ફેકલ્ટી કોઈ કારણોસર ઉપલબ્ધ ના હોય તો સંસ્થા દ્વારા બીજી કોઈ ફેકલ્ટી મુકવામાં આવી શકે છે.
 18. વ્યક્તિગત કારણો સર ફેકલ્ટી બદલી આપવામાં આવશે નહિ.
 19. લાઈવ લેક્ચર દરમ્યાન લાઈવ ચેટ બોક્સમાં પૂછવામાં આવેલ વધુમાં વધુ પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનો પ્રયાસ હશે. કોઈ ઉમેદવારના પ્રશ્નો સોલ્વ ના થઇ શક્યા હોય એવા સંજોગોમાં સંસ્થા દ્વારા ડિફીકલટી લેક્ચરના આયોજનમાં પૂછી શકાશે.  
 20. વિદ્યાર્થી એ એક સાથે વધારે કોર્ષમાં જોડાવું નહિ જે તે સમયે એક જ કોર્ષમાં જોડાવું. 
 21. આ બેચમાં કોઈ પણ પ્રકારનું સ્ટડી મટીરીયલ પુસ્તકોના બદલે અન્ય પુસ્તકો બદલી આપવામાં આવશે નહિ તથા તેના બદલે રિફંડ મળશે નહિ
 22. આ કોર્ષ અંતર્ગત આપવામાં આવતી મોકટેસ્ટની સુવિધા લિબર્ટીના સેન્ટર પર જ ઉપલબ્ધ રહેશે.નજીકનું સેંટર અનિવાર્ય કારણોસર બંધ થાય તો અન્ય સેંટર ઉપર જવાનું રહેશે.
 23. સરકારશ્રી દ્વારા હાલના સમયમાં ઓનલાઈન લેકચર માટે પરમિશન મળેલ છે  
 24. ભવિષ્યમાં સરકારની ગાઈડલાઈન / સંસ્થામાં કોરોનાના સંક્રમણ / અનિવાર્ય કારણો સર જો લેકચર લેવાનું બંધ કરવાનું થાય તો ફેકલ્ટી દ્વારા  ઘરે બેસીને લાઇવ / રેકોર્ડેડ લેકચર દ્વારા વિદ્યાથીઓને ભણાવામાં આવી શકે છે જે અંગે વિદ્યાર્થીઓ  કોઈ વિરોધ કરી શકશે  નહિ . 
 25. ઉપરના નિયમોમાં સંજોગોવસાત લિબર્ટીના ફેકલ્ટી મેમ્બરના સ્વાસ્થ અને સુરક્ષાને અનુલક્ષીને જરૂર પડે ત્યાં ફેરફાર થયી શકે છે.  
 26. મોકટેસ્ટ ફ્રી છે એટલે કોઈને આપવી ના હોય તો એનું રિફંડ મળશે નહિ અને કોઈ એક્ષામ આપવા માટે ના જઈ શકતું હોય તો ફક્ત પેપર મળશે નહિ, સ્ટુડન્ટ જે એક્ષામ આપવા માટે બેઠા હોય એમને જ પેપર આપવામાં આવશે.
 27. લિબર્ટી દ્વારા મેસેજથી મોકલાવેલ એડમિશન ફોર્મની તમામ વિગતો પુરી પાડવા માટે ઉમેદવાર બંધાયેલ છે.ઉમેદવારે એડમિશન ફોર્મમાં નામ,એડ્રેસ, ફોટો, આઈડી પ્રુફ વગેરે જેવી વિગતો આપવાની રહેશે.
Scroll to Top
Contact us:

Address:-LIBERTY HOUSE, Opp. Sales India,Income-Tax, Ashram Road,AHMEDABAD,GUJARAT-380009

All Rights Reserved Liberty Career Academy