Notifications

Videos

Demo Videos

(TOTAL 3 VIDEOS)
FREE WEBINAR FOR GPSC CLASS 1,2 AND UPSC IAS/IPS
FREE WEBINAR FOR GPSC CLASS 1,2 AND UPSC IAS/IPS

Conducted On:

5th Jul 10:00 AM
Testing 2
Testing 2

Conducted On:

9th Jul 01:00 PM
Demo New
Demo New

Conducted On:

9th Jul 02:22 PM

WEBINAR

(TOTAL 1 VIDEOS)
Free GPSC - UPSC WEBINAR 2021
Free GPSC - UPSC WEBINAR 2021

Conducted On:

6th Jun 10:00 AM
No ongoing videos at this moment!
No upcoming videos is scheduled!

Demo Videos

(TOTAL 2 VIDEOS)
Demo Today
Demo Today

Conducted On:

9th Jul 02:05 PM
Testing
Testing

Conducted On:

9th Jul 12:30 PM
Tests
Sorry, no more free tests are available for now. Stay with us to get more free tests.
Please buy Plans / Packages to get more tests!
You have not attempted any test yet.

All India Test

(1 Total Tests)

Demo Assignment

25 Marks
Closed on 10th Jul 2020
Score: - -
StudyMaterials

All Materials (Total 1)

Exam Syllabus and Broucher

Plans & Packages

GPSC CLASS 1,2 and UPSC IAS/IPS WEBINAR

₹ 0 /-

GPSC CLASS 1,2 and UPSC IAS/IPS WEBINARના ટોપિક

પરીક્ષા કોણ આપી શકે ?

શૈક્ષણિક લાયકાત, પરીક્ષા પદ્ધતિ અને અભ્યાસક્રમ શું હોય છે ?

તૈયારી કેવી રીતે કરવી ?

ક્યાં પુસ્તકોનું વાંચન કરવું જોઈએ ?

સફળ ઉમેદવારોની રણનીતિ શું હતી ?

GPSC Class 1,2,3 Current Affairs Online Batch (1 year) 504

₹999/- ₹599/- 40.04%

Current Affairs Online Course (1 year Validity)

60 Lecture

To The Point

Comprehensive Coverage

Detailed Analysis

Subject Expert

Exam Oriented

PDF Material

20 Online Test

GPSC Class 1,2,3 Current Affairs Course ના નિયમો

ફી પુરી ભરી હશે તો જ Online Course શરુ થશે..

ભરેલી ફી કોઈ પણ સંજોગોમાં પરત કરવામાં આવશે નહિ.

ભરેલી ફી બીજા વિદ્યાર્થીના અથવા બીજા કોર્સ માટે ટ્રાન્સફર થઈ શકશે નહિ.

જે બેચ એડમિશન આપવામાં આવશે તેમાં પાછળથી બીજી કોઈ બેચ/કોર્સમાં ટ્રાન્સફર કરી શકાશે નહિ.

વર્ગના સમય અને શિડ્યુલમાં સંજોગોવશાત ફેરફાર થાય તો તે વિદ્યાર્થીને માન્ય રહશે.

આ કોર્ષ ફક્ત લિબર્ટી કેરિઅર એકેડમી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં જ ઉપલબ્ધ છે.આ સિવાય બીજા કોઈ પણ માધ્યમ ઉપર ઓનલાઇન બેચની સુવિધા આપવામાં આવતી નથી. તેથી એન્ડ્રોઇડ યુજરે જ આ બેચમાં જોડાવાનો આગ્રહ રાખવો. આ ઉપરાંત જો કોઈ વિધાર્થી જોડાય છે અને અન્ય માધ્યમની માંગ કરી ફિસ રિફંડ માંગે છે તો ફિસ રિફંડ મડવા પાત્ર નથી

જે કોર્સમાં કોચિંગ લેશો અથવા મોક ટેસ્ટ માટે જોડાશો. અથવા ભાગ લીધા બાદ તે કોર્સની પરીક્ષામાં અથવા અન્ય કોઈપણ પરીક્ષામાં સફળ થશો તો સંસ્થાના સફળ ઉમેદવારોની યાદીમાં તમારું નામ, ફોટો અને વિડિઓ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે, જે અંગે તમે વાંધો ઉઠાવી શકશો નહિ.

વિધાર્થીની શેક્ષણિક લાયકાત, ઉમર અને શારીરિક યોગ્યતા અંગેની પાત્રતા(ELIGIBILITY) વિષે ચોકસાઈ કર્યા પછીથી જ ઓનલાઇન કોચિંગમાં પ્રવેશ લેવો.

ઓનલાઇન લેક્ચરની ઓડિયો અથવા વિડ્યો ગ્રાફી અથવા કોઈપણ પ્રકારનું રેકોર્ડિંગ ઉપર પ્રતિબંધ છે. ઉલ્લઘન કરનાર ઉમેદવારનું એડમિશન રદ થશે અને કોપીરાઈટ નિયમો અનુસાર કાયદેશરના પગલાં લેવામાં આવશે તેમજ ફી પરત નહિ મળે.

લિબર્ટી ઓફલાઈન(રૂબરૂ) જે કોઈ વિષયના ફેકલ્ટી હોય, તે જ ફેકલ્ટી ઓનલાઇન કોચિંગમાં ન પણ હોય એ અંગે હું સહમત છું.

ઓનલાઇન બેચના લેક્ચરનો ટાઈમ અનિવાર્ય કારણો સર બદલાઈ શકે છે. જેની જાણ વિદ્યાર્થીઓને અગાઉથી SMS થી કરવામાં આવશે.

ટેક્નિકલ પ્રોબ્લેમ હશે તો લેક્ચર કેન્સલ પણ કરવામાં આવશે, જે પછીથી બીજા કોઈ દિવસે ગોઠવવામાં આવી શકે છે.

કોઈ પણ લેક્ચર ઉમેદવાર 3 વાર જોઈ શકે છે તેથી ટોપિક ને રિપીટ કરવામાં આવશે નહિ ફક્ત તેના ડાઉટને જ સોલ્વ કરવામાં આવશે

બેચની માહિતીમાં દર્શાવેલ ફેકલ્ટી કોઈ કારણોસર ઉપલબ્ધ ના હોય તો સંસ્થા દ્વારા બીજી કોઈ ફેકલ્ટી મુકવામાં આવી શકે છે.

વ્યક્તિગત કારણો સર ફેકલ્ટી બદલી આપવામાં આવશે નહિ.

વિદ્યાર્થી એ એક સાથે વધારે કોર્ષમાં જોડાવું નહિ જે તે સમયે એક જ કોર્ષમાં જોડાવું.

સરકારશ્રી દ્વારા હાલના સમયમાં ઓનલાઈન લેકચર માટે પરમિશન મળેલ છે

ભવિષ્યમાં સરકારની ગાઈડલાઈન / સંસ્થામાં કોરોનાના સંક્રમણ / અનિવાર્ય કારણો સર જો લેકચર લેવાનું બંધ કરવાનું થાય તો ફેકલ્ટી દ્વારા ઘરે બેસીને લાઇવ / રેકોર્ડેડ લેકચર દ્વારા વિદ્યાથીઓને ભણાવામાં આવી શકે છે જે અંગે વિદ્યાર્થીઓ કોઈ વિરોધ કરી શકશે નહિ .

ઉપરના નિયમોમાં સંજોગોવસાત લિબર્ટીના ફેકલ્ટી મેમ્બરના સ્વાસ્થ અને સુરક્ષાને અનુલક્ષીને જરૂર પડે ત્યાં ફેરફાર થયી શકે છે.

G - 620/621 (MORNING) GPSC + UPSC (P+M) Gujarati Medium (OFFLINE) (12-15 Month)

₹55,000/- ₹43,000/- 21.82%

અનુભવી ફેકલ્ટીઝ

વિસ્તૃત સ્ટડી મટીરીયલ્સ

રેગ્યુલર યુનિટ ટેસ્ટ

રીડિંગરૂમ ફેસિલિટી

આધુનિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર

ડિફિકલ્ટી લેક્ચર

સ્પે. કરન્ટ અફેર્સ લેક્ચર

સ્પે. કરન્ટ અફેર્સ ટેસ્ટ

વિષયવાર ફૂલ ટેસ્ટ

ઓલ ગુજરાત ફૂલ મોક ટેસ્ટ

Enrollment closed on 19th Apr 2021

FREE GPSC/UPSC ઓરિએન્ટેશન પ્રોગ્રામ

₹ 0 /-

5 એક્સપર્ટ ફેકલ્ટી દ્વારા વિષયવાર તૈયારી અંગે માર્ગદર્શન

વિજ્ઞાન ટેક્નોલોજી - નરેન્દ્ર સર

બંધારણ - આકાશ પટેલ

રિઝનિંગ - બ્રિજ પંચાલ

ઇતિહાસ - બલરામ ચંડેલા

અંકગણિત - અક્ષર સોની

GPSC Class 1 , 2 , 3 PRELIM B22

₹20,000/- ₹16,500/- 17.5%

8 વિષયો

200+ કલાકનું કોચિંગ

5 મહિનાનો કોર્સ

45 ઓનલાઇન યુનિટ ટેસ્ટ

10 મોક ટેસ્ટ

પ્રિલિમિનરી પરીક્ષાની સંપૂર્ણ તૈયારી

પાછલા વર્ષોના પેપરના એનાલિસિસ દ્વારા

ખૂબ જ અગત્યના મુદાઓ ઉપર વધુ ફોકસ

દરેક વિષય નિષ્ણાતો દ્વારા તૈયાર કરેલ

મટીરીયલ PDF સ્વરુપે

ઓછા સમયમાં સફળતા મેળવવા માટે

નિષ્ણાતો દ્વારા સચોટ માર્ગદર્શન

ફી પુરી ભરી હશે તો જ Online Course શરુ થશે..

ભરેલી ફી કોઈ પણ સંજોગોમાં પરત કરવામાં આવશે નહિ.

ભરેલી ફી બીજા વિદ્યાર્થીના અથવા બીજા કોર્સ માટે ટ્રાન્સફર થઈ શકશે નહિ.

જે બેચ એડમિશન આપવામાં આવશે તેમાં પાછળથી બીજી કોઈ બેચ/કોર્સમાં ટ્રાન્સફર કરી શકાશે નહિ.

વર્ગના સમય અને શિડ્યુલમાં સંજોગોવશાત ફેરફાર થાય તો તે વિદ્યાર્થીને માન્ય રહશે.

ઓનલાઇન કોચિંગ એપમાં લેક્ચર લાઈવ/રેકોર્ડેડ હશે. સંજોગોવશાત કોઈ ટેક્નિકલ કારણસર તેમાં વિક્ષેપ થાય તો તે અંગે ઉમેદવાર કોઈ વાંધો લઈ શકશે નહિ તથા ફી પરત મેળવવા માટે હક્કદાર નથી.

આ કોર્ષ ફક્ત લિબર્ટી કેરિઅર એકેડમી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં જ ઉપલબ્ધ છે.આ સિવાય બીજા કોઈ પણ માધ્યમ ઉપર ઓનલાઇન બેચની સુવિધા આપવામાં આવતી નથી. તેથી એન્ડ્રોઇડ યુજરે જ આ બેચમાં જોડાવાનો આગ્રહ રાખવો. આ ઉપરાંત જો કોઈ વિધાર્થી જોડાય છે અને અન્ય માધ્યમની માંગ કરી ફિસ રિફંડ માંગે છે તો ફિસ રિફંડ મડવા પાત્ર નથી.

જે કોર્સમાં કોચિંગ લેશો અથવા મોક ટેસ્ટ માટે જોડાશો. અથવા ભાગ લીધા બાદ તે કોર્સની પરીક્ષામાં અથવા અન્ય કોઈપણ પરીક્ષામાં સફળ થશો તો સંસ્થાના સફળ ઉમેદવારોની યાદીમાં તમારું નામ, ફોટો અને વિડિઓ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે, જે અંગે તમે વાંધો ઉઠાવી શકશો નહિ.

વિધાર્થીની શેક્ષણિક લાયકાત, ઉમર અને શારીરિક યોગ્યતા અંગેની પાત્રતા(ELIGIBILITY) વિષે ચોકસાઈ કર્યા પછીથી જ ઓનલાઇન કોચિંગમાં પ્રવેશ લેવો.

ઓનલાઇન લેક્ચરની ઓડિયો અથવા વિડ્યો ગ્રાફી અથવા કોઈપણ પ્રકારનું રેકોર્ડિંગ ઉપર પ્રતિબંધ છે. ઉલ્લઘન કરનાર ઉમેદવારનું એડમિશન રદ થશે અને કોપીરાઈટ નિયમો અનુસાર કાયદેશરના પગલાં લેવામાં આવશે તેમજ ફી પરત નહિ મળે.

લિબર્ટી ઓફલાઈન(રૂબરૂ) જે કોઈ વિષયના ફેકલ્ટી હોય, તે જ ફેકલ્ટી ઓનલાઇન કોચિંગમાં ન પણ હોય એ અંગે હું સહમત છું.

ઓનલાઇન બેચના લેક્ચરનો ટાઈમ અનિવાર્ય કારણો સર બદલાઈ શકે છે. જેની જાણ વિદ્યાર્થીઓને અગાઉથી SMS થી કરવામાં આવશે.

ટેક્નિકલ પ્રોબ્લેમ હશે તો લેક્ચર કેન્સલ પણ કરવામાં આવશે, જે પછીથી બીજા કોઈ દિવસે ગોઠવવામાં આવી શકે છે.

લાઈવ લેક્ચર જોવા માટે ઉમેદવાર પાસે High Speed 4G ઈન્ટરનેટ હોવું અનિવાર્ય છે.

કોઈ પણ લેક્ચર ઉમેદવાર 3 વાર જોઈ શકે છે તેથી ટોપિક ને રિપીટ કરવામાં આવશે નહિ ફક્ત તેના ડાઉટને જ સોલ્વ કરવામાં આવશે.

લાઈવ લેક્ચર દરમિયાન પ્રશ્ન પૂછવા માટે યોગ્ય ભાષાનો પ્રયોગ અનિવાર્ય છે. જો કોઈ વિધાર્થી અપશબ્દોનો પ્રયોગ કે ખરાબ વર્તન કરે છે તો તેનું એડમિશન રદ કરવામાં આવશે તથા ભરેલી ફી પરત મળશે નહિ.

બેચની માહિતીમાં દર્શાવેલ ફેકલ્ટી કોઈ કારણોસર ઉપલબ્ધ ના હોય તો સંસ્થા દ્વારા બીજી કોઈ ફેકલ્ટી મુકવામાં આવી શકે છે.

વ્યક્તિગત કારણો સર ફેકલ્ટી બદલી આપવામાં આવશે નહિ.

લાઈવ લેક્ચર દરમ્યાન લાઈવ ચેટ બોક્સમાં પૂછવામાં આવેલ વધુમાં વધુ પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનો પ્રયાસ હશે. કોઈ ઉમેદવારના પ્રશ્નો સોલ્વ ના થઇ શક્યા હોય એવા સંજોગોમાં સંસ્થા દ્વારા ડિફીકલટી લેક્ચરના આયોજનમાં પૂછી શકાશે.

વિદ્યાર્થી એ એક સાથે વધારે કોર્ષમાં જોડાવું નહિ જે તે સમયે એક જ કોર્ષમાં જોડાવું.

આ બેચમાં કોઈ પણ પ્રકારનું સ્ટડી મટીરીયલ પુસ્તકોના બદલે અન્ય પુસ્તકો બદલી આપવામાં આવશે નહિ તથા તેના બદલે રિફંડ મળશે નહિ

આ કોર્ષ અંતર્ગત આપવામાં આવતી મોકટેસ્ટની સુવિધા લિબર્ટીના સેન્ટર પર જ ઉપલબ્ધ રહેશે.નજીકનું સેંટર અનિવાર્ય કારણોસર બંધ થાય તો અન્ય સેંટર ઉપર જવાનું રહેશે.

સરકારશ્રી દ્વારા હાલના સમયમાં ઓનલાઈન લેકચર માટે પરમિશન મળેલ છે

ભવિષ્યમાં સરકારની ગાઈડલાઈન / સંસ્થામાં કોરોનાના સંક્રમણ / અનિવાર્ય કારણો સર જો લેકચર લેવાનું બંધ કરવાનું થાય તો ફેકલ્ટી દ્વારા ઘરે બેસીને લાઇવ / રેકોર્ડેડ લેકચર દ્વારા વિદ્યાથીઓને ભણાવામાં આવી શકે છે જે અંગે વિદ્યાર્થીઓ કોઈ વિરોધ કરી શકશે નહિ .

ઉપરના નિયમોમાં સંજોગોવસાત લિબર્ટીના ફેકલ્ટી મેમ્બરના સ્વાસ્થ અને સુરક્ષાને અનુલક્ષીને જરૂર પડે ત્યાં ફેરફાર થયી શકે છે.

મોકટેસ્ટ ફ્રી છે એટલે કોઈને આપવી ના હોય તો એનું રિફંડ મળશે નહિ અને કોઈ એક્ષામ આપવા માટે ના જઈ શકતું હોય તો ફક્ત પેપર મળશે નહિ, સ્ટુડન્ટ જે એક્ષામ આપવા માટે બેઠા હોય એમને જ પેપર આપવામાં આવશે.

લિબર્ટી દ્વારા મેસેજથી મોકલાવેલ એડમિશન ફોર્મની તમામ વિગતો પુરી પાડવા માટે ઉમેદવાર બંધાયેલ છે.ઉમેદવારે એડમિશન ફોર્મમાં નામ,એડ્રેસ, ફોટો, આઈડી પ્રુફ વગેરે જેવી વિગતો આપવાની રહેશે.

Enrollment closed on 14th Jun 2021

Scroll to Top
Contact us:

Address:-LIBERTY HOUSE, Opp. Sales India,Income-Tax, Ashram Road,AHMEDABAD,GUJARAT-380009

All Rights Reserved Liberty Career Academy