Notifications

Buy one of these packages to avail this item.

Class 3 Master Course (Record) (3 Month) Batch 513

₹5,500/- ₹2,750/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

3 મહિના લેક્ચર જોવાની અવધિ

15 વિષયો

180+ કલાકના લેકચર

PDF મટિરિયલ

45 યુનિટ ટેસ્ટ

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

Class 3 Master Course (Record) (6 Month) Batch 514

₹7,700/- ₹3,850/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

6 મહિના લેક્ચર જોવાની અવધિ

15 વિષયો

180+ કલાકના લેકચર

PDF મટિરિયલ

45 યુનિટ ટેસ્ટ

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

CLASS 3 MASTER COURSE LIVE ONLINE BATCH 162

₹16,999/- ₹12,999/- 23.53%

19 September 2022થી શરૂ

Time : 1 to 3 PM

દરરોજ 2-4 કલાક

15 વિષયો

210+ કલાક

લાઈવ લેકચર + લાઈવચેટ બોક્સ

14 પુસ્તકો

210 PDF મટીરિયલ્સ

300+ યુનિટ ટેસ્ટ

35 મોકટેસ્ટ

5 મહિના

પછીથી જોવા રેકોર્ડીંગ લેકચર

1 વર્ષની વેલીડીટિ

300 ઓનલાઈન ટેસ્ટ

આ કોર્સમાં જોડાવા વિધ્યાર્થી પાસે એન્ડ્રોઇડ વર્ઝન 7 હોવું જરૂરી છે

પેમેન્ટ કર્યાના 24 થી 72 કલાકમાં આપનો કોર્સ એક્ટીવેટ કરવામાં આવશે

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

TET - I (Std 1 to 5) સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમ LIVE ONLINE BATCH 165

₹16,999/- ₹13,999/- 17.65%

TET - I (Std 1 to 5) સંપૂર્ણઅભ્યાસક્રમ

19 September 2022થી શરૂ

Time : 1 to 3 PM

દરરોજ 2-4 કલાક

13 વિષયો

200+ કલાક

LIVE LECTURE & Chat BOX

4 મહિના

8 પુસ્તકો

PDF મટીરિયલ્સ

100 યુનિટ ટેસ્ટ

4 મોક ટેસ્ટ

પછીથી જોવા રેકોર્ડીંગ લેકચર

1 વર્ષની વેલીડીટિ

પેમેન્ટ કર્યાના 24 થી 72 કલાકમાં આપનો કોર્સ એક્ટીવેટ કરવામાં આવશે

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

TAT - I / II (Std 9 to 12) માત્ર વિભાગ 1 LIVE ONLINE BATCH 166

₹16,999/- ₹13,999/- 17.65%

TAT- I / II (Std 9 to 12) માત્ર વિભાગ 1

19 September 2022થી શરૂ

Time : 1 to 3 PM

દરરોજ 2-4 કલાક

13 વિષયો

200+ કલાક

LIVE LECTURE & Chat BOX

4 મહિના

8 પુસ્તકો

PDF મટીરિયલ્સ

100 યુનિટ ટેસ્ટ

4 મોક ટેસ્ટ

પછીથી જોવા રેકોર્ડીંગ લેકચર

1 વર્ષની વેલીડીટિ

પેમેન્ટ કર્યાના 24 થી 72 કલાકમાં આપનો કોર્સ એક્ટીવેટ કરવામાં આવશે

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

TET - II (Std 6 to 8) ભાષા શિક્ષક વિભાગ 1 & 2 LIVE ONLINE BATCH 167

₹19,999/- ₹16,999/- 15%

TET - II (Std 6 to 8) ભાષા શિક્ષક વિભાગ 1 & 2

19 September 2022થી શરૂ

Time : 1 to 3 PM

દરરોજ 2-4 કલાક

13 વિષયો

200+ કલાક

LIVE LECTURE & Chat BOX

4 મહિના

8 પુસ્તકો

PDF મટીરિયલ્સ

100 યુનિટ ટેસ્ટ

4 મોક ટેસ્ટ

પછીથી જોવા રેકોર્ડીંગ લેકચર

1 વર્ષની વેલીડીટિ

પેમેન્ટ કર્યાના 24 થી 72 કલાકમાં આપનો કોર્સ એક્ટીવેટ કરવામાં આવશે

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

TET - II (Std 6 to 8) સામાજિક વિજ્ઞાન શિક્ષક વિભાગ 1 & 2 LIVE ONLINE BATCH 168

₹19,999/- ₹16,999/- 15%

TET - II (Std 6 to 8) સામાજિક વિજ્ઞાન શિક્ષક વિભાગ 1 & 2

19 September 2022થી શરૂ

Time : 1 to 3 PM

દરરોજ 2-4 કલાક

13 વિષયો

200+ કલાક

LIVE LECTURE & Chat BOX

4 મહિના

8 પુસ્તકો

PDF મટીરિયલ્સ

100 યુનિટ ટેસ્ટ

4 મોક ટેસ્ટ

પછીથી જોવા રેકોર્ડીંગ લેકચર

1 વર્ષની વેલીડીટિ

પેમેન્ટ કર્યાના 24 થી 72 કલાકમાં આપનો કોર્સ એક્ટીવેટ કરવામાં આવશે

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

TET - II (Std 6 to 8) ગણિત / વિજ્ઞાન શિક્ષક વિભાગ 1 & 2 LIVE ONLINE BATCH 169

₹19,999/- ₹16,999/- 15%

TET - II (Std 6 to 8) ગણિત / વિજ્ઞાન શિક્ષક વિભાગ 1 & 2

19 September 2022થી શરૂ

Time : 10:30 AM to 12:30 PM OR 1 to 3 PM

દરરોજ 2-4 કલાક

13 વિષયો

200+ કલાક

LIVE LECTURE & Chat BOX

4 મહિના

8 પુસ્તકો

PDF મટીરિયલ્સ

100 યુનિટ ટેસ્ટ

4 મોક ટેસ્ટ

પછીથી જોવા રેકોર્ડીંગ લેકચર

1 વર્ષની વેલીડીટિ

પેમેન્ટ કર્યાના 24 થી 72 કલાકમાં આપનો કોર્સ એક્ટીવેટ કરવામાં આવશે

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

TET - I (Std 1 to 5) સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમ RECORDED BATCH 541 (1 Year)

₹13,998/- ₹6,999/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

1 વર્ષ લેક્ચર જોવાની અવધિ

200+ કલાકના લેકચર

PDF મટિરિયલ

TET - I 1 Year ના સબસ્ક્રિપ્શન ઉપર ફ્રી મટિરિયલ ગાઈડની 1 Book આપવામાં આવશે.

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

TAT - I / II (Std 9 to 12) માત્ર વિભાગ 1 RECORDED BATCH 544 (1 Year)

₹13,998/- ₹6,999/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

1 વર્ષ લેક્ચર જોવાની અવધિ

200+ કલાકના લેકચર

PDF મટિરિયલ

TAT - I / II 1 Year ના સબસ્ક્રિપ્શન ઉપર ફ્રી મટિરિયલ ગાઈડ ની 1 Book આપવામાં આવશે.

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

TET - II (Std 6 to 8) ભાષા શિક્ષક વિભાગ 1 & 2 RECORDED BATCH 547 (1 Year)

₹13,998/- ₹6,999/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

1 વર્ષ લેક્ચર જોવાની અવધિ

200+ કલાકના લેકચર

PDF મટિરિયલ

12 મહિનાના સબસ્ક્રિપ્શન ઉપર TET-2 : ભાષા શિક્ષક ગાઈડની 1 Book ફ્રી મટિરિયલ સ્વરૂપે આપવામાં આવશે.

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

TET - II (Std 6 to 8) સામાજિક વિજ્ઞાન શિક્ષક વિભાગ 1 & 2 RECORDED BATCH 550 (1 Year)

₹13,998/- ₹6,999/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

1 વર્ષ લેક્ચર જોવાની અવધિ

200+ કલાકના લેકચર

PDF મટિરિયલ

12 મહિનાના સબસ્ક્રિપ્શન ઉપર TET-2 : સામાજિક વિજ્ઞાન ગાઈડની 1 Book ફ્રી મટિરિયલ સ્વરૂપે આપવામાં આવશે.

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

TET - II (Std 6 to 8) ગણિત / વિજ્ઞાન શિક્ષક વિભાગ 1 & 2 RECORDED BATCH 553 (1 Year)

₹13,998/- ₹6,999/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

1 વર્ષ લેક્ચર જોવાની અવધિ

200+ કલાકના લેકચર

PDF મટિરિયલ

12 મહિનાના સબસ્ક્રિપ્શન ઉપર TET-2 : ગણિત or વિજ્ઞાન ગાઈડની 1 Book ફ્રી મટિરિયલ સ્વરૂપે આપવામાં આવશે.

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

TET - I (Std 1 to 5) સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમ RECORDED BATCH 542 (6 Month)

₹11,998/- ₹5,999/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

6 Month લેક્ચર જોવાની અવધિ

200+ કલાકના લેકચર

PDF મટિરિયલ

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

TET - I (Std 1 to 5) સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમ RECORDED BATCH 543 (3 Month)

₹9,998/- ₹4,999/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

3 Month લેક્ચર જોવાની અવધિ

200+ કલાકના લેકચર

PDF મટિરિયલ

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

TET - II (Std 6 to 8) ભાષા શિક્ષક વિભાગ 1 & 2 RECORDED BATCH 548 (6 Month)

₹11,998/- ₹5,999/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

6 Month લેક્ચર જોવાની અવધિ

200+ કલાકના લેકચર

PDF મટિરિયલ

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

TET - II (Std 6 to 8) ભાષા શિક્ષક વિભાગ 1 & 2 RECORDED BATCH 549 (3 Month)

₹9,998/- ₹4,999/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

3 Month લેક્ચર જોવાની અવધિ

200+ કલાકના લેકચર

PDF મટિરિયલ

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

TET - II (Std 6 to 8) સામાજિક વિજ્ઞાન શિક્ષક વિભાગ 1 & 2 RECORDED BATCH 551 (6 Month)

₹11,998/- ₹5,999/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

6 Month લેક્ચર જોવાની અવધિ

200+ કલાકના લેકચર

PDF મટિરિયલ

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

TET - II (Std 6 to 8) સામાજિક વિજ્ઞાન શિક્ષક વિભાગ 1 & 2 RECORDED BATCH 552 (3 Month)

₹9,998/- ₹4,999/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

3 Month લેક્ચર જોવાની અવધિ

200+ કલાકના લેકચર

PDF મટિરિયલ

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

TET - II (Std 6 to 8) ગણિત / વિજ્ઞાન શિક્ષક વિભાગ 1 & 2 RECORDED BATCH 554 (6 Month)

₹11,998/- ₹5,999/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

6 Month લેક્ચર જોવાની અવધિ

200+ કલાકના લેકચર

PDF મટિરિયલ

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

TET - II (Std 6 to 8) ગણિત / વિજ્ઞાન શિક્ષક વિભાગ 1 & 2 RECORDED BATCH 555 (3 Month)

₹9,998/- ₹4,999/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

3 Month લેક્ચર જોવાની અવધિ

200+ કલાકના લેકચર

PDF મટિરિયલ

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

Class 3 Master Course (Record) (1 Year) Batch 515

₹9,900/- ₹4,950/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

1 વર્ષ લેક્ચર જોવાની અવધિ

15 વિષયો

180+ કલાકના લેકચર

PDF મટિરિયલ

45 યુનિટ ટેસ્ટ

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

PSI-ASI/IO Prelim+Mains Live Online Batch 154

₹18,999/- ₹15,999/- 15.79%

નવી લાઈવ બેચ 19 September 2022થી શરૂ થશે.

TIme : 1 to 3 PM

દરરોજ 2 થી 4 કલાક

15 વિષયો

5 Month

300+ કલાક

લાઈવ લેકચર + લાઈવચેટ બોક્સ

14 પુસ્તકો

PDF મટીરિયલ્સ

100+ યુનિટ ટેસ્ટ

10 પ્રિલિમ મોકટેસ્ટ

12 મેઈન્સ મોક ટેસ્ટ

પછીથી જોવા રેકોર્ડીંગ લેકચર

1 વર્ષની વેલીડીટિ

આ કોર્સમાં જોડાવા વિધ્યાર્થી પાસે એન્ડ્રોઇડ વર્ઝન 7 હોવું જરૂરી છે

પેમેન્ટ કર્યાના 24 થી 72 કલાકમાં આપનો કોર્સ એક્ટીવેટ કરવામાં આવશે

PSI-ASI (Prelim+Mains) Online Recorded Batch (6 Month) Batch 522

₹7,700/- ₹3,850/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

6 મહિના લેક્ચર જોવાની અવધિ

15 વિષયો

350+ વિડિયો લેકચર

350+ PDF મટિરિયલ

100+ યુનિટ ટેસ્ટ

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

PSI-ASI (Prelim+Mains) Online Recorded Batch (3 Month) Batch 521

₹5,500/- ₹2,750/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

3 મહિના લેક્ચર જોવાની અવધિ

15 વિષયો

350+ વિડિયો લેકચર

350+ PDF મટિરિયલ

100+ યુનિટ ટેસ્ટ

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

PSI-ASI (Prelim+Mains) Online Recorded Batch ( 1 Year) Batch 523

₹9,900/- ₹4,950/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

1 વર્ષ લેક્ચર જોવાની અવધિ

15 વિષયો

350+ વિડિયો લેકચર

350+ PDF મટિરિયલ

100+ યુનિટ ટેસ્ટ

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

Panchayat Talati + Class 3 General Full Course (Record) (1 Year) Batch 519

₹9,350/- ₹4,675/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

12 મહિના લેક્ચર જોવાની અવધિ

180+ કલાકના લેકચર

PDF મટિરિયલ

45 યુનિટ ટેસ્ટ

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

Panchayat Talati + Class 3 General Full Course (Record) (3 Month) Batch 517

₹4,950/- ₹2,475/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

3 મહિના લેક્ચર જોવાની અવધિ

180+ કલાકના લેકચર

PDF મટિરિયલ

45 યુનિટ ટેસ્ટ

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

Panchayat Talati + Class 3 General Full Course (Record) (6 Month) Batch 518

₹7,150/- ₹3,575/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

6 મહિના લેક્ચર જોવાની અવધિ

180+ કલાકના લેકચર

PDF મટિરિયલ

45 યુનિટ ટેસ્ટ

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

CONSTABLE Online Recorded Batch 526 (3 Month)

₹3,520/- ₹1,760/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

3 મહિના લેક્ચર જોવાની અવધિ

13 વિષયો

250+ વિડીઓ લેકચર

250+ PDF મટિરિયલ

60 યુનિટ ટેસ્ટ

CONSTABLE Online Recorded Batch 527 (6 Month)

₹4,840/- ₹2,420/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

6 મહિના લેક્ચર જોવાની અવધિ

13 વિષયો

250+ વિડીઓ લેકચર

250+ PDF મટિરિયલ

60 યુનિટ ટેસ્ટ

CONSTABLE Online Recorded Batch 528 (1 Year)

₹7,260/- ₹3,630/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

1 વર્ષ લેક્ચર જોવાની અવધિ

13 વિષયો

250+ વિડીઓ લેકચર

250+ PDF મટિરિયલ

60 યુનિટ ટેસ્ટ

TAT - I / II (Std 9 to 12) માત્ર વિભાગ 1 RECORDED BATCH 545 (6 Month)

₹11,998/- ₹5,999/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

6 Month લેક્ચર જોવાની અવધિ

200+ કલાકના લેકચર

PDF મટિરિયલ

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

TAT - I / II (Std 9 to 12) માત્ર વિભાગ 1 RECORDED BATCH 546 (3 Month)

₹9,998/- ₹4,999/- 50%

રેકોર્ડીંગ લેકચર

અનલીમીટેડ વ્યુઇન્ગ અવર

3 Month લેક્ચર જોવાની અવધિ

200+ કલાકના લેકચર

PDF મટિરિયલ

Google form માં પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો અને ID પ્રૂફ અપલોડ કરવું ફરજિયાત છે. જે ઉમેદવાર આ ફોર્મ નહીં ભરે તો તેમનું એકાઉન્ટ બંધ કરવામાં આવશે.

Contact us:

Address:-LIBERTY HOUSE, Opp. Sales India,Income-Tax, Ashram Road,AHMEDABAD,GUJARAT-380009

All Rights Reserved Liberty Career Academy